Over het gebruik van boekhoudpakketten

Je kunt Quickbooks of andere boekhoudpakketten gebruiken met Lightspeed Retail. Je hebt toegang tot Lightspeed Retail-rapporten als de medewerkersmachtiging Rapporten is ingeschakeld in je medewerkersmachtigingen. Raadpleeg Medewerkersrollen configureren.

Vereiste rekeningen

Taak Rekening Wordt vereffend met Bron
Een verkooptransactie boeken Verkoop (+)
Verkoopkortingen (-)
Lokale BTW  (+)
Niet aanbetaalde bedragen (+) Niet aanbetaalde bedragen (+)
Voorraadgegevens bij verkooptransactie Kosten verkochte goederen (+) Voorraad (-) Rapport Balans van verkopen & betalingen
Storting creditrekening Debiteuren (+) Niet gestortte bedragen (+) Rapporten stortingen
Betaling verkooptransactie met creditrekening Verkoop (+) Debiteuren (-) Rapport Balans van verkopen & betalingen
Een factuur toevoegen Crediteuren (+) Voorraad (+) PO-rapport

(+) de rekening wordt gecrediteerd, (-) de rekening wordt gedebiteerd

Verkopen vastleggen

 1. Klik in het hoofdmenu op Rapporten > Basisrapportering > Balans van verkopen & betalingen.
 2. Geef het gewenste datumbereik op voor de zoekparameters.
 3. Onderaan het overzicht Verkopen zie je de totalen die je nodig hebt voor je boekhouding.
  • Voeg het subtotaal toe aan je verkooprekening
  • Voeg de BTW toe aan je BTW-rekening
  • Verwijder de kortingen uit je kortingenrekening
 4. In het overzicht Betalingen worden de betalingen en de rekeningvereffeningen weergegeven.

Voorraad en kosten van verkochte goederen boeken

 1. Klik in het hoofdmenu op Rapporten > Basisrapportering > Balans van verkopen & betalingen.
 2. Geef het gewenste datumbereik op voor de zoekparameters.
 3. Onderaan het overzicht Verkopen zie je de totalen die je nodig hebt voor je boekhouding.
 4. Het veld Kostprijs bevat de kosten van de verkochte goederen. Vereffen dit met je voorraadrekening.

Exporteren naar Quickbooks

In het BTW-grootboek moeten je BTW-verplichtingen worden bijgehouden. Als je geen boekhouding bijhoudt, kan de verschuldigde BTW worden opgeëist voor een willekeurig datumbereik. Dit cijfer zou exact overeen moeten komen met je boekhouding als je de transacties correct invoert, of als je Lightspeed Retail Quickbooks gebruikt voor het exporteren van gegevens.

 1. Klik in het hoofdmenu op Rapporten > Basisrapportering > BTW.
 2. Geef het gewenste datumbereik op voor de zoekparameters.
 3. Het overzicht BTW onderaan het rapport geeft de verzamelde BTW weer over de geselecteerde periode.
 4. De optelling in de subtotaalregel is wat je moet boeken als verkooptotaal.
 5. De rij Kortingen vormt een aftrekpost op je belastingformulier.
 6. Selecteer Niet-belast in de vervolgkeuzelijst Tax in het gedeelte geavanceerd zoeken bovenaan het overzicht voor een lijst van alle belastbare artikelen die zijn verkocht "naar het buitenland" (belastbaar maar belasting niet geïnd).
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden