Hoi, hoe kunnen we je helpen?

De Zebra ZD410 instellen op een computer (Mac of Windows) voor het afdrukken van aangepaste labels

De onderstaande installatie kan worden aangepast aan de Zebra LP2824 Plus, die niet meer wordt geleverd. We hebben notities toegevoegd waar de stappen aanzienlijk verschillen.

De ondersteunde verbinding met de Zebra ZD410 vanaf een MAC of Windows computer wordt tot stand gebracht via een gecertificeerde USB-kabel (versie 2.0).

De installatie van de Zebra ZD410 voor afdrukken van aangepaste labels omvat de volgende stappen die hieronder gedetailleerder worden weergegeven:

 1. Aansluiten van de Zebra ZD410 printer
 2. Plaatsen van de labelrol voor de Zebra ZD410
 3. Kalibreren van de Zebra ZD410 printer
 4. Afdrukken van de configuratierapporten
 5. Toevoegen van de Zebra ZD410 aan je computer (MAC of Windows)
 6. Formatteren van de computerinstellingen
 7. Formatteren van de browserinstellingen van Firefox

Labels voor sierraden versus normale, alternatieve en kleine labels: Sommige stappen voor het instellen van soorten labels kunnen afwijken. Controleer alle stappen zorgvuldig voordat je doorgaat.

Klik hier voor meer informatie over ondersteunde labelafmetingen en andere informatie.

Ga naar Labels afdrukken voor meer informatie over de mogelijkheden voor het afdrukken van labels van je account. 

Aangepast afdruksjablonen labels item

Klik hier voor meer informatie over het gebruik van de sectie AFDRUKSJABLONEN om aangepaste labels aan te maken.

Aanvullend referentiemateriaal voor de Zebra ZD410

1. Aansluiten van de Zebra ZD410 printer

 1. Volg onderstaande stappen voor het aansluiten van de printer op een stopcontact. Het lampje op de rechthoek voor de stroomcyclus licht groen op zodra de stroom is aangesloten.

OPMERKING: je kunt het best directe aansluitingen gebruiken in plaats van USB-hubs en verlengsnoeren.

2. Plaats de labelrol voor de Zebra ZD410

 1. Trek de gele lippen naar je toe en trek het deksel omhoog om het te openen.
 2. Trek de gele rolgeleiders uit elkaar en plaats de rol met de labels naar boven.
 3. Laat de rolgeleiders los en druk ze samen om ervoor te zorgen dat de rol goed vastzit en vrij draait.
 4. Trek de labels naar buiten langs de snijder aan de voorkant van de printer.
 5. Druk de labels onder de rolgeleiders.
 6. Vouw de labels omhoog om de mediasensor hierop aan te passen naar de standaard middenpositie.

  zd410_insertroll.png

 7. Druk het deksel omlaag zodat beide gele lippen dichtklikken.

3. Kalibreren van de Zebra ZD410 printer

Voer een initiële kalibratie uit, zodat de printer de afmetingen van de labels herkent:

 1. Volg bovenstaande stappen voor het plaatsen van de labelrol.
 2. Druk op de aan-/uitknop en wacht tot het groene indicatielampje constant brandt.
 3. Houd de knoppen pauze en annuleren gedurende 2 seconden ingedrukt en laat ze los. De printer meet enkele blanco labels en voert ze door.
 4. De kalibratie is voltooid zodra de printer stopt en het indicatielampje constant brandt.

OPMERKING: Er is een initiële kalibratie nodig wanneer de labels van de nieuwe rol andere afmetingen hebben. Je hoeft niet te kalibreren na het plaatsen van een nieuwe rol met labels van dezelfde afmetingen. De printer past zich automatisch aan of je kunt voor het afdrukken tweemaal op doorvoeren drukken. Als je een Zebra LP2824 Plus gebruikt, houd dan de groene knop doorvoeren ingedrukt en laat hem los nadat ring van het statuslampje eerst één en dan twee keer knippert.

4. Afdrukken van de configuratierapporten

Druk de configuratierapporten af om te controleren dat de printer werkt:

 1. Volg bovenstaande stappen voor het plaatsen van de labelrol.
 2. Druk op de aan-/uitknop en wacht tot het groene indicatielampje constant brandt.
 3. Houd de knoppen doorvoeren en annuleren gedurende 2 seconden ingedrukt en laat ze dan los. De configuratierapporten worden afgedrukt.

  Opmerking: Als je een Zebra LP2824 Plus gebruikt, houd dan de groene knop doorvoeren ingedrukt en laat hem los nadat de ring van het statuslampje eenmaal knippert.

 4.  Druk op de aan-/uitknop om de printer uit te schakelen.

5. Toevoegen van de Zebra ZD410 aan je computer (MAC of Windows)

MAC

 1. Volg de stappen in de bovenstaande secties 1 t/m 4.
 2. Sluit de gecertificeerde USB-kabel (versie 2.0) van de printer aan op de USB-poort van de computer.

   

 3. Druk op de aan-/uitknop en wacht totdat het groene indicatielampje constant brandt.

  OPMERKING: het is normaal dat het netwerkindicatielampje bij een USB-aansluiting rood is.

 4. Klik linksboven in het scherm op  > Systeemvoorkeuren.

 5. Klik op Printers en scanners.

 6. Klik in de linker sectie Printers op + > Printer of scanner toevoegen...

 7. Selecteer in het venster Toevoegen de Zebra ZD410 en klik in de vervolgkeuzelijst Gebruik op Selecteer Software.

   

 8. Selecteer in het venster Printersoftware de driver die overeenkomt met de afmetingen van de labels:
  • Normale, kleine en alternatieve labels: kies de driver Zebra EPL2 Label Printer.

  • Sierradenlabels: kies de driver Zebra ZPL Label Printer.

 9. Klik op OK.
 10. Klik in het venster Toevoegen op Toevoegen
 11. Sluit het venster Printers en scanners.

Windows

Als je onderstaande stappen volgt, dan wordt de Zebra ZD410 printer automatisch geïnstalleerd. Als dit niet werkt, ga dan naar Handmatig installeren van de Zebra ZD410 in Windows voordat je doorgaat.

 1. Volg de stappen in de bovenstaande secties 1 t/m 4.
 2. Sluit de gecertificeerde USB-kabel (versie 2.0) van de printer aan op de USB-poort van de computer.

   

  Druk op de aan-/uitknop en wacht totdat het groene lampje met de ruit constant brandt.

  OPMERKING: het is normaal dat het netwerklampje (meest rechter symbool) bij een USB-aansluiting rood is.

 3. Klik met de rechter muisknop op Windows Startmenu > Instellingen om het Configuratiescherm te openen.

  Opmerking: Als je Windows 7 of lager gebruikt, klink dan links dan op Windows startmenu in plaats van rechts te klikken.

 4. Klik op Apparaten en daarna op Printers en scanners

 5. Bevestig in de sectie Printers en scanners dat de ZDesigner ZD410-203dpi ZPL is toegevoegd.
 6. Als je op normale, kleine of alternatieve labels afdrukt, ga dan naar De driver-instellingen voor de Zebra ZD410 printer aanpassen in Windows voordat je verder gaat. 

6. Formatteren van de computerinstellingen

Als je een Windows-computer gebruikt, dan moet je de computerinstellingen formatteren.

 1. Klik met de rechter muisknop op Windows Startmenu > Instellingen om het Configuratiescherm te openen.

  Opmerking: Als je Windows 7 of lager gebruikt, klink dan links dan op Windows startmenu in plaats van rechts te klikken.

 2. Klik op Apparaten en daarna op Printers en scannersZD410-1.png
 3. Klik op ZDesigner ZD410-203dpi ZPL en kies voor Beheren.
 4. Klik Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
 5. Voer in het tabblad Opties de afmetingen van de labels in inches in.

  ZD410-2.png

  OPMERKING: Selecteer ook Markeringsdetectie in het tabblad Geavanceerde instelling, als je sierradenlabels afdrukt.

  ZD410-3-new.png

 6. Klik op OK.
 7. Klik op Printereigenschappen.
 8. Klik in het tabblad Algemeen op Voorkeursinstellingen.

  ZD410-4.png

 9. Herhaal de stappen 5 t/m 7.
 10. Klik in het tabblad Geavanceerd op Standaardinstellingen.

 11. Herhaal de stappen 6 en 7.
 12. Ga naar het tabblad Printerinstellingen en vink Gebruik altijd de driver instellingen aan. 

  ZD410-5.png

 13. Klik op OK.
 14. Sluit het venster Apparaten en printers.

7. Formatteren van de browserinstellingen van Firefox

Firefox-instellingen about:config

 1. Open Firefox.
 2. Voer in de adresbalk van Firefox about:config in

 3. Klik op Ik accepteer het risico!.
 4. Voer in de zoekbalk margin in.
 5. Dubbelklik op de kolommen Waarde van de onderstaande Namen voorkeuren, voer 0 in en klik op OK.
  • print.print_margin_bottom
  • print.print_margin_left
  • print.print_margin_right
  • print.print_margin_top
  • print.print_unwriteable_margin_bottom
  • print.print_unwriteable_margin_left
  • print.print_unwriteable_margin_right
  • print.print_unwriteable_margin_top

   OPMERKING: Als je een Windows-computer gebruikt en je hebt Namen voorkeuren voor marges die specifiek zijn voor de ZDesigner printer, wijzig die dan ook naar 0.

 6. Voer in de zoekbalk header in
 7. Dubbelklik op de kolommen Waarde van de onderstaande Namen voorkeuren, verwijder de waarden en klik op OK:
  • print.print_headerleft
  • print.print_headerright

   OPMERKING: Als je een Windows-computer gebruikt en je hebt Namen voorkeuren voor kopteksten die specifiek zijn voor de ZDesigner printer, verwijder die waarden dan ook.

 8. Voer in de zoekbalk footer in
 9. Dubbelklik op de kolommen Waarde van de onderstaande Namen voorkeuren, verwijder de waarden en klik op OK:
  • print.print_footerleft
  • print.print_footerright

   OPMERKING: Als je een Windows-computer gebruikt en je hebt Namen voorkeuren voor voetteksten die specifiek zijn voor de ZDesigner printer, verwijder die waarden dan ook.

 10. Voer in de zoekbalk print_printer in
 11. Rechtsklik de kolom Waarde in Namen voorkeuren print_printer en klik op Herinitialiseren.

 12. Voer in de zoekbalk print.save_print_settings in
 13. Dubbelklik op de kolommen Waarde van print.save_print_settings in Namen voorkeuren, als deze nog niet op waar is ingesteld.
 14. OPMERKING: Als je een Windows-computer gebruikt en vanaf Firefox afdrukt naar meerdere printers, dubbelklik dan de kolom Waarde en stel hem in plaats daarvan in op onwaar. Doe dit niet bij MAC-computers.

 15. Sluit het tabblad about:config van Firefox.

Venster afdrukprompt

 1. Klik in het hoofdmenu van je Lightspeed Retail account op Instellingen > Algemene opties.
 2. Klik in het linker menu op de sectie Afdrukken.
 3. Selecteer de afmetingen van de labels in de vervolgkeuzelijst Labelgrootte.
 4. Klik in het linker menu op de blauwe knop Wijzigingen opslaan.
 5. Klik in het hoofdmenu op Voorraad > Labels afdrukken.
 6. Klik op Alles afdrukken of op het pictogram Label links van een Itembeschrijving.

  OPMERKING: Als je geen items ziet in de lijst, ga dan naar Labels afdrukken om een labelrij te bouwen. Het artikel bevat ook meer informatie over andere secties in je account waar je labels kunt afdrukken naar de Zebra ZD410 printer.

 7. Klik op Eigenschappen in het venster afdrukprompt.

 8. Controleer in de sectie Grootte dat de labelbrootte in deze Firefox-instellingen overeenkomen met de computerinstellingen. Als die niet het geval is, doorloop dan sectie 6. Formatteren van de computerinstellingen.

 9. Klik op OKOK. Je moet nu een geslaagd label hebben.

Pagina-instellingen MAC

 1. Open Firefox.
 2. Klik op Bestand > Pagina-instelling en selecteer het onderstaande:
  • Formaat voor: selecteer de Zebra ZD410 printer.
  • Papierformaat: selecteer Beheer aangepast formaat...

 3. Klik in het nieuwe venster op + en voer onderstaande tekst in:
  • Naamloos: klik erop en hernoem naar jouw labelgrootte.
  • Paginagrootte: voer de labelgrootte in de velden breedte en hoogte in.
  • Niet-bedrukbaar gebied: voer in de velden bovenrechtsonder en links 0 in.

 4. Klik op OKOK

Voorinstelling MAC printerinstellingen

 1. Klik in het hoofdmenu van je Lightpeed POS-account op Instellingen > Algemene opties.
 2. Klik in het linker menu op de sectie Afdrukken.
 3. Selecteer de labelgrootte in de vervolgkeuzelijst Labelgrootte.
 4. Klik in het linker menu op de blauwe knop Wijzigingen opslaan.
 5. Klik in het hoofdmenu op Voorraad Labels afdrukken.
 6. Klik op Alles afdrukken of op het pictogram Label links van een Itembeschrijving.

  OPMEKRING: Als je geen items ziet in de lijst, ga dan naar Labels afdrukken om een labelrij te bouwen. Het artikel bevat ook meer informatie over andere secties in je account waar je labels kunt afdrukken naar de Zebra ZD410 printer.

 7. Dubbelklik in het venster afdrukprompt op onderstaande instellingen:
  • Printer: de Zebra ZD410 printer die je in de pagina-instellingen hebt geselecteerd.
  • Papiergrootte: de labelgrootte die je in je pagina-instellingen hebt geselecteerd.
  • Kopteksten pagina: de velden LinksMidden en Rechts zijn blanco.
  • Voetteksten pagina: de velden LinksMidden en Rechts zijn blanco.

 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Voorinstellingen Huidige instellingen als voorinstelling opslaan...

 9. Voer in de sectie Naam voorinstelling in het nieuwe venster een naam voor de voorinstelling in.

 10. Klik op OK.
 11. Als je sierradenlabels van de vervolgkeuzelijst van Firefox gebruikt, selecteer dan Eigenschappen van de printer en ga door naar stap 12. Als je normale, alternatieve of kleine labels afdrukt, klik dan op Afdrukken. Je moet nu een geslaagd label hebben.

 12. Selecteer Niet-doorlopend (Markeer detectie) in de vervolgkeuzelijst Media volgen.

 13. Klik op Afdrukken. Je moet nu een geslaagd sierradenlabel hebben.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1