Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Klanttypen maken

Als je voor een bepaalde groep klanten dezelfde korting of hetzelfde BTW-tarief wilt gebruiken, kun je een klanttype maken en dit vervolgens toewijzen aan individuele klanten. Als een klant met een bepaald klanttype aan een verkooptransactie is gekoppeld, worden de korting en BTW-tarief die bij het klanttype horen automatisch toegepast. Je kunt de korting en het BTW-tarief aanpassen tijdens de verkooptransactie.

Kortingen in geldbedragen kunnen alleen worden toegepast op afzonderlijke artikelen, niet op het hele verkoopbedrag. Daarom kun je alleen een korting in percentages toewijzen aan een klanttype. Ga naar Kortingen maken voor informatie over het maken van kortingen in percentages.

OPMERKING: Kortingen voor klanttypen zijn niet van toepassing op artikelen of werkitems (Arbeid) waarvoor het type "non-discountable" is ingesteld. Raadpleeg de instelling Discounts Allowed in Item Details, of de instelling No Discounts on Labor in General Options.

Een klanttype maken

  1. Klik op het hoofdmenu op Customers > Customer Types.
  2. Klik op + New Customer Type om een nieuw klanttype te maken. Als je een type wilt bewerken, klik je erop.
  3. Geef een klanttype op in het veld Name.
  4. Selecteer een vooraf gedefinieerde Discount, indien van toepassing.
  5. Selecteer de Tax Category, indien van toepassing.
  6. Klik op Save Changes.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1