Items in eCom publiceren, filteren en verwijderen

In je Retail-account kun je:

 1. items publiceren naar je eCom-store.
 2. filteren op items die zijn gepubliceerd naar je eCom-store.
 3. items verwijderen uit je eCom-store.

Items publiceren naar eCom

Een Retail-account bij eCom kan tot 15.000 items publiceren naar eCom en maximaal 100 varianten per matrix. Deze varianten tellen mee bij de maximaal 15.000 items. Als ze in eCom staan, is hun online zichtbaarheid standaard ingesteld op verborgen. Je eCom-abonnement regelt hoeveel je er zichtbaar kunt maken. Voor meer informatie over het beheren van de zichtbaarheid van je producten in eCom klik je hier.

Je kunt items naar je eCom-store publiceren vanuit:

 • een item
 • het gedeelte QUICK EDITS

Publiceren vanuit een item

 1. Klik vanuit het hoofdmenu op Voorraad.
 2. Klik op de item-omschrijving van een item dat je wilt publiceren naar eCom.
 3. Selecteer in het menu aan de linkerkant, gedeelte Details, het selectievakje Publiceren naar eCom en klik op de blauwe knop Wijzigingen opslaan.

  OPMERKING: als je je publiceerlimiet van items of je matrixlimiet van 100 varianten hebt bereikt, zie je onderstaande waarschuwingen. Als je de limieten niet hebt bereikt, zie je ze niet.

Publiceren vanuit het gedeelte Quick Edits

 1. Klik vanuit het hoofdmenu op Voorraad  > Snel items bewerken.
 2. Selecteer vanuit een van de vervolgkeuzemenu’s Publiceren naar eCom en klik op de blauwe knop Zoeken

 3. Selecteer in de kolom PUBLICEREN NAAR ECOM het selectievakje van je item om het te publiceren naar je eCom-store. Je kunt ook op de kolomkop klikken om je wel en niet gepubliceerde items bij elkaar te groeperen.

  OPMERKING: als je je publiceerlimiet van items of je matrixlimiet van 100 varianten hebt bereikt, zie je onderstaande waarschuwingen. Als je de limieten niet hebt bereikt, zie je ze niet.

Filteren op items die zijn gepubliceerd naar eCom

In je Retail-account kun je jouw items filteren, zodat je kunt zien welke je hebt gepubliceerd naar je eCom-store. Je kunt er ook zien welke je niet hebt gepubliceerd, wat handig kan zijn bij het nakijken of je er niet eentje hebt gemist.

Je kunt filteren op items die zijn gepubliceerd naar je eCom-store vanuit:

 • het gedeelte ITEM ZOEKEN
 • het gedeelte SNEL ITEMS BEWERKEN

Filteren vanuit het gedeelte Item zoeken

 1. Klik vanuit het hoofdmenu op Voorraad > Item zoeken.
 2. In de kolom PUBLICEREN NAAR ECOM zie je Ja of Nee staan, afhankelijk of je het selectievakje Publiceren naar eCom hebt geselecteerd. Je kunt ook op de kolomkop klikken om hem te sorteren op deze statussen.

 3. Om alleen te filteren op items met een Ja, selecteer je in het vervolgkeuzemenu Geavanceerd het selectievakje Gepubliceerd naar eCom.

Filteren vanuit het gedeelte Item snel bewerken

 1. Klik in het hoofdmenu op Voorraad Item snel bewerken.
 2. Selecteer in een van de vervolgkeuzemenu’s Publiceren naar eCom en klik op de knop Zoeken.

 3. In de kolom PUBLICEREN NAAR ECOM kun je zien of het selectievakje al dan niet geselecteerd is, afhankelijk of het item gepubliceerd is naar je eCom-store of niet. Klik op de kolomkop om je gepubliceerde en niet-gepubliceerde items te groeperen.

Items uit eCom verwijderen

Bepaalde metagegevens over het product bestaan alleen in eCom. Hierbij horen HTML-productbeschrijvingen, metavelden voor zoekmachines, productgewicht en -afmetingen en meer. Als je in Retail klikt op Delete from eCom wordt het product met de daaraan gekoppelde metagegevens uit eCom verwijderd.

Je kunt items uit je eCom-store verwijderen vanuit:

 • een item
 • het gedeelte SNEL ITEMS BEWERKEN

Verwijderen vanuit een item

 1. Klik in het hoofdmenu op Voorraad.
 2. Klik op de itembeschrijving van een item dat je wilt publiceren naar eCom.
 3. Klik in het linkermenu, het gedeelte Details, op Verwijderen uit eCom.

 4. Lees het bericht met de waarschuwing en klik op Ik begrijp de gevolgen. Verwijder dit uit eCom.

  OPMERKING: als je de waarschuwing begrijpt, selecteer dan het vakje Laat deze waarschuwing niet zien tot de volgende keer dat ik inlog om hem niet steeds te zien als je een volgend item uit eCom verwijdert. Zo kun je sneller verwijderen en verschijnt de waarschuwing pas weer de volgende keer dat je je hebt aangemeld voor je Retail-account.

Verwijderen vanuit het gedeelte Snel items bewerken

 1. Klik in het hoofdmenu op Voorraad Snel items bewerken.
 2. Selecteer Publiceren naar eCom in een van de vervolgkeuzemenu’s en klik op de blauwe knop Zoeken.

 3. Klik in de kolom PUBLICEREN NAAR ECOM op het afvalbakpictogram bij je item om het uit je eCom-store te verwijderen. Je kunt ook op de kolomkop klikken om je gepubliceerde en niet-gepubliceerde items te groeperen.

 4. Lees het bericht met de waarschuwing en klik op Ik begrijp de gevolgen. Verwijder dit uit eCom.

  OPMERKING: Als je de waarschuwing begrijpt, selecteer dan het vakje Laat deze waarschuwing niet zien tot de volgende keer dat ik inlog om hem niet steeds te zien als je een volgend item uit eCom verwijdert. Zo kun je sneller verwijderen en verschijnt de waarschuwing pas weer de volgende keer dat je je hebt aangemeld voor je Retail-account.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden