Belangrijke kennisgeving over productinformatie in Lightspeed Retail

In dit onderwerp vind je informatie over wat er wel en niet vanuit Lightspeed Retail met je eCom-winkel (voorraad) wordt gesynchroniseerd. Ook worden enkele aspecten belicht waar je rekening mee moet houden, voordat je met Lightspeed eCom start.

Welke gegevens worden vanuit Retail naar eCom geüpload en welke niet?

De volgende productinformatie wordt geüpload naar eCom.

Artikeleigenschap Retail Equivalent aan eCom-product
Itembeschrijving Productnaam
Standaardprijs Prijs
Op voorraad Hoeveelheid
Categorie Categorie
Afbeeldingen Afbeeldingen
Fabrikant Merk

De volgende artikeleigenschappen worden niet geüpload naar eCom.

Artikeleigenschap Retail
Product-ID’s
Kostprijs
Aangepaste productvelden
Andere dan online prijsniveaus
Tags
Leveranciers

Producten maken in Retail

Na de integratie vindt het maken van producten alleen in Retail plaats. Dit komt omdat de omnichannel-integratie nieuwe productgegevens maar in één richting uploadt, van Retail naar eCom.

OPMERKING: Verkooptransacties in eCom worden wel naar Retail geüpload en het voorraadniveau wordt hieraan aangepast.

Aanvullende informatie

Als je nog niet eerder artikelen hebt gemaakt in Retail, raadpleeg je de volgende Retail-webhelponderwerpen:

In eCom kunnen alleen artikelen met het type Standaard en Niet-voorraad worden verkocht.

  • Geserialiseerde artikelen, multiverpakkingen, samenstellingen en geserialiseerde producten voor samenstellingen (producten met het type Serialized, Box of Items, Assembly, en Serialized Assembly) worden niet door eCom ondersteund en kunnen niet online worden verkocht. Je kunt ze wel blijven maken en ze in de winkel verkopen met Retail.
  • Als een product wordt gewijzigd in een niet-ondersteund type, wordt het product uit eCom verwijderd. Als het product een matrixproduct is, worden het bijbehorende product en alle varianten daarvan uit eCom verwijderd.
  • Producten en varianten worden weer opnieuw gemaakt wanneer het producttype wordt teruggezet op een ondersteund type, maar zonder de eCom-metadata.

Prijsniveau van product

  • Het prijsniveau dat in eCom wordt gebruikt, is het prijsniveau Standaard in plaats van het prijsniveau dat is gekoppeld aan de Retail-winkel die wordt gebruikt voor eCom.
  • Als er een prijsniveau Online is opgegeven voor een product, dan wordt dit prijsniveau gebruikt in plaats van het prijsniveau Default. Bij een prijsniveau Online van €0, wordt het prijsniveau Default gebruikt.
  • Tijdens de verbinding met Retail, kan de prijs van de variant van het product alleen worden gewijzigd in Retail. Als handelaars een doorgestreepte prijs willen laten zien voor een variant, kunnen ze een oude prijs in eCom opgeven.

Fabrikantnamen

Fabrikanten worden geüpload naar eCom als merken. Zorg ervoor dat de namen van de fabrikanten in Retail uniek zijn.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen