Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Printsjablonen aanpassen

Retail POS bevat printsjablonen met standaardinformatie die nodig is bij het printen van verschillende types klantgericht materiaal, zoals:

 • kassabonnen,
 • labels,
 • inkooporders,
 • overdrachten en
 • werkorders.
 • leverancierretouren

Met aangepaste printsjablonen kun je kassabonnen, labels en ordersjablonen aanpassen aan je bedrijfsbehoeften.

Voor kassabonnen, werkorders en inkooporders zijn ook sjablonen beschikbaar in het Frans, Nederlands, Duits en Spaans. Voor landen die dat vereisen, kun je aangepaste printsjablonen gebruiken voor het Afronden van het bedrag op kassabonnen.

De functie Printsjablonen inschakelen

Voordat je sjablonen kunt openen en aanpassen, moet je de functie Printsjablonen toevoegen aan je account.

 1. Navigeer naar Instellingen > Afdruk sjablonen.

  Retail-R-customizing-templates-settings-page.png

 2. Als je het gedeelte Printsjablonen niet ziet, neem dan contact op met ons Retail Support-team voor toegang.

Toegang tot printsjablonen

Je hebt toegang tot aangepaste sjablonen in de opslaglocatie voor printsjablonen.

Gebruik de Label-editor met Lightspeed Hub om labels sneller en eenvoudiger aan te passen en te printen.

Printsjablonen aanpassen

 1. Gebruik de links hierboven of navigeer naar de opslaglocatie voor printsjablonen en klik op de map van het type sjabloon dat je wilt aanpassen.

  Retail-R-customizing-print-templates-github-templates.png

 2. Klik op het sjabloon (.tpl). Er zijn ook versies in de ondersteunde talen beschikbaar.
 3. Klik in het codevak of klik op Raw (Onbewerkt) om het venster met onbewerkte code te openen. Selecteer vervolgens alles (Cmd + A) en kopieer de onbewerkte code (Cmd + C).

  Retail-R-customizing-print-templates-copy-code.png

 4. Plak in Retail POS op de pagina Printsjablonen de onbewerkte code in het bijbehorende veld voor het printsjabloon.

  printtemplates_salesreceipts.gif

 5. Als het veld voor het printjabloon niet in de lijst staat, klik je op de passende knop bovenaan de pagina:
  • + Nieuwe verkoopbon
  • + Nieuw ItemLabel
  • + Nieuwe werkopdrachtbon
  • + Nieuwe InkooporderBon
  • + Nieuwe transferbon
 6. Pas het printsjabloon naar wens aan. Bovenaan de code van het aangepaste printsjabloon staan aan de rechterkant opties die je naar wens kunt wijzigen in true of false.

  Retail-R-customizing-templates-true-false.png

 7. Klik ergens buiten het veld voor het printsjabloon om je wijzigingen op te slaan.

Aangepaste printsjablonen bijwerken om itemkosten weer te geven

De aangepaste printsjablonen SaleReceipt (Kassabon) of WorkorderReceipt (Werkopdrachtbon) moeten worden bijgewerkt voordat je itemkosten kunt instellen, want anders krijg je een foutmelding als je de functie wilt gebruiken. Itemkosten kunnen pas worden toegevoegd nadat de sjabloonupdates zijn geïmplementeerd.

Om je aangepaste printsjabloon bij te werken zodat itemkosten worden weergegeven, kun je de nieuwste sjabloonversie gebruiken of handmatig specifieke regels code toevoegen aan je huidige sjabloon.

De nieuwste sjabloonversie gebruiken

Het nieuwste printsjabloon gebruiken dat is ontworpen voor compatibiliteit met itemkosten:

 1. Navigeer in Retail POS naar Instellingen > Printsjablonen.
 2. Maak een back-up van je huidige sjabloon in een apart document of gebruik de optie Aangepast sjabloon om het sjabloon onder een andere naam op te slaan. Zo kun je je wijzigingen snel terugdraaien indien nodig.
 3. Klik in de opslaglocatie voor printsjablonen op de map met kassabonnen of werkorders.

  Retail-R-customizing-print-templates-github-folders.png

 4. Klik op het sjabloon (.tpl). Er zijn ook versies in de ondersteunde talen beschikbaar.
 5. Klik in het codevak of klik op Raw (Onbewerkt) om het venster met onbewerkte code te openen. Selecteer vervolgens alles (Cmd + A) en kopieer de onbewerkte code (Cmd + C).
 6. Plak in Retail POS op de pagina Printsjablonen de onbewerkte code in het bijbehorende veld voor het printsjabloon.

  Retail-R-customizing-templates-templates-page.png

 7. Als je huidige kassabon- of werkordersjabloon aangepaste opties of wijzigingen bevat, voeg deze dan opnieuw toe aan het sjabloon.
 8. Klik ergens buiten het veld voor het printsjabloon om je wijzigingen op te slaan.

Je bestaande sjabloon handmatig bijwerken

Je kunt ook handmatig specifieke coderegels toevoegen om je huidige sjabloon compatibel te maken met itemkosten. Selecteer hieronder het tabblad Kassabonnen of Werkorder om aan de slag te gaan.

 • Je kassabonsjabloon bijwerken

  1. Voeg de volgende code toe aan je sjabloon om de itemkosten stilistisch aan te passen:

   table div.line_description_item_fee {
   	padding-left: 10px;
   }
   
   .footerSectionTitle + table div.line_description_item_fee {
   	padding-left: 25px;
   }
  2. Voeg in de macro lineDescription van je sjabloon de volgende code toe, zodat de itemkosten correct worden weergegeven onder de bijbehorende itembeschrijvingen:

   {% elseif Line.ItemFee and Line.itemFeeID and (Line.lineType == 'item_fee' or Line.lineType == 'item_fee_refund') %}
        <div class="line_description_item_fee">
        {{ Line.ItemFee.name|nl2br }}{% if Line.tax == 'false' or (Line.calcTax1 == 0 and Line.calcTax2 == 0) %}*{% endif %}
        </div>

   Na het toevoegen zou het codesegment er als volgt uit moeten zien in je sjabloon:

   Retail-R-customizing-templates-receipt-macrolineDescription.png

  3. Om het totaal van alle itemkosten aan het einde van de kassabon weer te geven, voeg je de volgende code toe aan het gedeelte macro receipt, direct onder de tbody met ID receiptSaleTotals:

   {% if Sale.MetaData.itemFeesSubtotal %}
        <tr>
         <td width="100%">Fee total</td>
         <td id="receiptSaleItemFeesTotal" class="amount">{{Sale.MetaData.itemFeesSubtotal|money}}
         </td>
           </tr>
        {% endif %}

   Na het toevoegen zou het codesegment er als volgt uit moeten zien in je sjabloon:

   Retail-R-customizing-templates-receipt-macroreceipt.png

 • Je werkordersjabloon bijwerken

  1. Voeg de volgende code toe aan je sjabloon om de itemkosten stilistisch aan te passen:

   table td.item_fee_line_name {
   	text-align: left;
   	padding-left: 10px;
   }
   }
  2. Zoek vervolgende de voorwaarde WorkorderItem.isSpecialOrder == 'false' en vervang de code tussen {% for WorkorderItem in Workorder.WorkorderItems.WorkorderItem %} en {% endfor %} in dat gedeelte door deze code:

   {% if WorkorderItem.itemFeeID == 0 %}
     {% if WorkorderItem.isSpecialOrder == 'false' %}
       {{ _self.line(WorkorderItem, parameters, _context) }}
     {% else %}
       {% set specialorder = true %}
     {% endif %}
   {% endif %}

   Na het toevoegen zou het codesegment er als volgt uit moeten zien in je sjabloon:

   Retail-R-customizing-templates-workorder-WorkorderItem.png

  3. Net daaronder in dezelfde sectie, na {% for WorkorderLine in Workorder.WorkorderLines.WorkorderLine %} <!--deze loop is nodig om arbeidskosten weer te geven -->, vervang je de uitdrukking {{ _self.line(WorkorderLine, parameters) }} door deze code:

   {% if WorkorderLine.itemFeeID == 0 %}
     {{ _self.line(WorkorderLine, parameters) }}
    {% endif %}

   Na het toevoegen zou het codesegment er als volgt uit moeten zien in je sjabloon:

   Retail-R-customizing-print-templates-item-fees-workorder-code.png

  4. Voeg in de macroregel van je sjabloon de volgende code toe, zodat de itemkosten correct worden weergegeven onder de bijbehorende itembeschrijvingen:

   {% for WorkorderSaleLine in Line.SaleLine %}
   {% if WorkorderSaleLine.itemFeeID != 0 and (WorkorderSaleLine.lineType == 'item_fee' or WorkorderSaleLine.lineType == 'item_fee_refund') %}
   <tr data-automation="lineItemRow">
   <td data-automation="lineItemRowItemFee" class="item_fee_line_name">
   <div>
   {% autoescape true %}{{ WorkorderSaleLine.ItemFee.name|nl2br }}{% endautoescape %}
   </div>
   </td>
   <td data-automation="lineItemFeeQuantity" class="quantity">{{ WorkorderSaleLine.unitQuantity }}</td>
   <td data-automation="lineItemFeeRowCharge" class="amount">{{ WorkorderSaleLine.ItemFee.feeValue|money }}</td>
   </tr>
   {% endif %}
   {% endfor %}

   Na het toevoegen zou het codesegment er als volgt uit moeten zien in je sjabloon:

   Retail-R-customizing-templates-workorder-macroline.png

  5. Om het totaal van alle itemkosten aan het einde van de kassabon weer te geven, voeg je de volgende code toe na Workorder.MetaData.discount en voor de Tax <tr>:

   {% if Workorder.MetaData.itemFeesSubtotal %}
      <tr>
   	<td>Fee total</td>
   	<td id="totalsFeesValue" class="amount">
   	 {{Workorder.MetaData.itemFeesSubtotal|money}}
   	</td>
      </tr>
   	{% endif %}

   Na het toevoegen zou het codesegment er als volgt uit moeten zien in je sjabloon:

   Retail-R-customizing-templates-workorder-itemFeesSubtotal.png

Testkassabonnen printen

Nadat je wijzigingen hebt aangebracht in aangepaste printsjablonen, wordt aanbevolen om een testkassabon te printen om te controleren of alles werkt zoals verwacht.

Je aangepaste printsjabloon testen:

 1. Navigeer naar Rapporten > Totalen.
 2. Klik op het blauwe ID-nummer om een transactie te openen.

  Retail-R-customizing-print-templates-totals-report-ID.png

 3. Klik op Kassabon printen om een kassabon te printen.

  printemplates_printtestreceipt.gif

Printen per locatie testen:

 1. Navigeer naar Instellingen > Locaties.
 2. Klik op de locatie die je wilt testen op Aanpassen.
 3. Klik onder Configuratie van kassabon op Afdrukvoorbeeld.

  Retail-R-customizing-print-templates-locations-print-preview.png

Wat nu?

Kassabonnen printen

Stel kassabonnen in en print of e-mail ze naar klanten.

Meer informatie

Labels printen

Meer informatie over labels en verschillende manieren om ze te printen.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0