Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Kortingen maken

Je kunt kortingen maken die je op verkooptransacties en klanten kunt toepassen. Een korting in Lightspeed Retail kan bestaan uit een geldbedrag of een percentage. Kortingen in geldbedragen kun je toepassen op afzonderlijke artikelen, niet op het totale verkoopbedrag. Kortingen in percentages kun je toepassen op lijnartikelen, verkooptransacties en klanten.

Ga naar Klanten toevoegen voor informatie over het toewijzen van een kortingspercentage aan een klant.
Ga naar Een verkooptransactie uitvoeren voor informatie over het toepassen van korting op een verkooptransactie.

Als je een kortingspercentage wilt toepassen om de BTW-kosten voor de klant te dekken, gebruik je de formule

r/(1 + r) = x

waarbij r staat voor je BTW-tarief en x het kortingspercentage is dat nodig is om de verkoop belastingvrij te maken voor de klant.

Een verkoop met een BTW-tarief van 8% geef je bijvoorbeeld op als 0.08/(1 + 0.08) = x en het kortingspercentage (x) is 0.074 of 7.4%.

Een korting maken

  1. Klik in het Hoofdmenu op Instellingen > Kortingen > + Nieuwe korting.
  2. Selecteer bij Type Vast of Percentage

    OPMERKING: Kortingen in geldbedragen kun je alleen toepassen op afzonderlijke artikelen, niet op het totale verkoopbedrag.
  3. Klik op Wijzigingen opslaan om de instellingen weer te geven voor het type korting dat je wilt maken.
  4. Geef de korting een naam.
  5. Geef het kortingsbedrag op in procenten of in euro's.
  6. Selecteer Klant vereisen als er een klant aan de verkooptransactie gekoppeld moet zijn voordat de korting kan worden toegepast.
  7. Klik op Opslaan.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 4