Een verkooptransactie uitvoeren

 1. Klik in het hoofdmenu op Verkopen > Nieuwe verkoop.

  Een klant toevoegen

 2. Als je een klant aan de verkooptransactie wilt toevoegen, typ je een klantnaam in het veld Klant zoeken en druk je op Enter.

  Als je een klant wilt toevoegen, klik je op + Nieuwe klant, geef je de details op en klik je op Aan verkoop toewijzen.

  Het is van belang dat je klanten toevoegt aan verkooptransacties, zodat ze de kortingen ontvangen waarop ze recht hebben.

  Artikelen toevoegen
 3. Als je artikelen wilt toevoegen, kun je je barcodescanner gebruiken of zoekitems toevoegen in het veld Item en op de knop Zoeken drukken.

  Je kunt artikelen zoeken op leveranciersnummer, UPC, EAN (Europese versie van een UPC-code), fabrikant-SKU, beschrijving, aangepaste SKU, of toegewezen Lightspeed Retail-id-nummer. Het doorzoeken van je hele voorraad kan tijdrovend zijn. We raden je aan de Voorraad doorzoeken te gebruiken om je zoekresultaten te verkleinen en snel de gewenste resultaten te krijgen.

  OPMERKING: Alle gebruikers kunnen productafbeeldingen bekijken door te klikken op het lijnitem en vervolgens op de productnaam.

  Kortingen geven - optioneel

 4. Een korting geven op de hele verkooptransactie:
  Klik in het gebied Betaling op Korting, selecteer een korting en klik op Korting toepassen. De korting geldt niet voor artikelen die aan de verkooptransactie zijn toegevoegd nadat de korting is toegepast.

  Een korting toepassen op afzonderlijke lijnitems:
  Klik op het artikel waarvoor je een korting wilt geven, selecteer een korting en klik in het gebied Betaling op Opslaan om de korting toe te passen.

  OPMERKING: Kortingen gelden niet voor artikelen of arbeidsitems waarvoor is ingesteld dat er geen korting op kan worden gegeven. Zie de instelling Kortingen toegestaan in Artikelen toevoegen, of de instelling Geen kortingen op arbeid in Je algemene accountopties configureren. Als er een korting wordt toegewezen aan een klant als onderdeel van klantinstellingen, kun je de korting in de verkooptransactie negeren of verwijderen door een andere korting te selecteren, of door de korting te verwijderen.

  Arbeidskosten rekenen - optioneel
 5. Klik op de knop Arbeid, geef het in rekening te brengen bedrag op en een optionele beschrijving, en klik op Opslaan om de wijziging toe te passen.

  Een niet in de voorraad aanwezig artikel toevoegen - optioneel

  Een niet in de voorraad aanwezig artikel is alles wat niet wordt beschouwd als onderdeel van de voorraad, bijvoorbeeld verzendkosten.

 6. Klik op de knop Diversen, voeg de prijs toe en klik op Opslaan om het bedrag in rekening te brengen.

  Een verzendadres toevoegen

  Betaling ontvangen

 7. Klik in het gebied Betaling op Betaling.
 8. Als de klant het exacte bedrag betaalt, klik je op Max naast het overeenkomende betalingstype.

  Als de klant contant of met meerdere betalingstypen betaalt, geef je de juiste bedragen handmatig op.

  Als de klant contant betaalt, kun je de munteenheden op de rekening opgeven.

  Als de klant met een creditcard betaalt en je een creditcardlezer hebt die met Lightspeed Retail is geïntegreerd, haal je de kaart erdoorheen en bewaar je een door de klant ondertekend exemplaar van de transactie voor je administratie.

  Als je een externe kaartterminal gebruikt, plaats je de kaart en geef je op het scherm Payments het betaalde bedrag op als creditcardbetaling. Hierbij wordt geen ondertekend exemplaar geproduceerd.

 9. Klik op Verkoop voltooien.

  De bon e-mailen

 10. Je kunt de verkooptransactie beëindigen door de bon af te drukken of te e-mailen. Via E-mail kassabon is het mogelijk om de kassabon naar een gewenst e-mailadres te verzenden. Een klant kan de bon e-mailen voordat of nadat de verkooptransactie is voltooid.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden