Producten in matrices beheren in eCom

Als je je eCom-winkel installeert worden de matrixartikelen die je automatisch of handmatig selecteert om te publiceren op eCom geconverteerd naar eCom-producten met enkele, dubbele of driedubbele vervolgkeuzemenu's, als spiegeling van de kenmerkensets die je in Retail hebt ingesteld. Meer specifiek krijgen de labels van de vervolgkeuzemenu’s een naam met behulp van de kenmerklabelnamen uit Retail.

OPMERKING: elke Retail-matrix die wordt gepubliceerd naar eCom kan uit maximaal 100 varianten bestaan. In Retail krijg je onderstaande melding te zien als je je limiet hebt bereikt.

Zie voor informatie over het instellen van matrices en aangepaste kenmerken in Retail:

Klik hier voor informatie over het beheren van de zichtbaarheid van producten in eCom.

OPMERKING: Elke eCom-matrix kan maximaal 100 varianten hebben.

Namen van matrices en hun titelvarianten wijzigen (standaardtaal)

Het wijzigen van de namen van matrices en titelvarianten, voor de standaardtaal, kan alleen worden gedaan in Retail. Dit is ter bescherming van de manier waarop je vervolgkeuzemenu's verschijnen in eCom, aangezien de naamgevingsconventie ook de titel, het aantal en de positie van je vervolgkeuzemenu's met kenmerken bepaalt in je eCom-productpagina.

Naamconventie van titelvarianten:

 • “Kenmerk 1: variantnaam”,”Kenmerk 2: variantnaam”,”Kenmerk 3: variantnaam”
 • Voorbeeld: "Volume: 1,0 liter","Kleur: Blauw"

OPMERKING: De positie en de aanwezigheid van de aanhalingstekens, komma's en dubbele punten zijn essentieel om te zorgen dat je vervolgkeuzemenu's er goed uitzien en goed functioneren.

Namen wijzigen van matrices en hun titelvarianten (meerdere talen)

Als je je eCom configureert voor meerdere talen, moeten matrices en titelvarianten ook titels hebben in de titelvelden van de andere gedefinieerde talen. In eCom kun je geen product- of matrixvarianten opslaan zonder een volledige reeks titels in andere talen.

OPMERKING: Als een artikel vanuit Retail wordt toegevoegd aan eCom zonder titels in andere talen, zal omnichannel de titel van de standaardtaal invoegen in de titelvelden van de andere talen.

Titels in andere talen toevoegen (meerdere talen):

 1. Zoek een product in je eCom-backoffice.
 2. Open de variant die je wilt vertalen.
 3. Kopieer de titelvariant.
 4. Navigeer naar de instellingen voor andere talen voor deze variant.
 5. Plak de titel in de standaardtaal.
 6. Vertaal het “attribute” (bv. color) en de “variant name” (bv. blue), maar laat de komma's, aanhalingstekens en dubbele punten staan. Klik op Opslaan.
 7. Herhaal de bovengenoemde stappen voor alle varianten in de matrix.

Een matrixvariant converteren naar een product

In Retail kan een variant worden geconverteerd naar een product en kan een product worden geconverteerd naar een variant. Als een variant in Retail wordt geconverteerd naar een product, verwijdert omnichannel de variant in eCom en maakt een nieuw product. Metagegevens die aan de verwijderde variant zijn gekoppeld, worden in eCom verwijderd.

De titelvariant in eCom wijzigen

Variantkenmerken worden in eCom toegevoegd als onderdeel van de titelvariant. De opmaak van de titelvariant in eCom wordt gebruikt om vervolgkeuzemenu’s voor elk kenmerk weer te geven als je het product bekijkt in de winkel. Daarom kan de titelvariant in de standaardtaal van de eCom-winkel niet worden gewijzigd. Als de eCom-winkel andere talen heeft kan de titelvariant in deze andere talen worden aangepast

Producten kunnen in eCom worden verwijderd met specifieke handelingen in Retail

Bepaalde productmetagegevens komen alleen in eCom voor. Dat geldt voor HTML-productbeschrijvingen, metavelden voor zoekmachines, productgewicht en -afmetingen en nog meer. In sommige scenario's worden door een wijziging in Retail het product en gekoppelde metagegevens in eCom verwijderd.

Hoewel je de functie Verwijderen uit eCom in je Retail-account kunt gebruiken, worden door de volgende handelingen ook producten in eCom verwijderd:

 • Producten samenvoegen
 • Het laatste artikel in een matrix verwijderen

Matrixafbeeldingen

 • Er worden maximaal 12 afbeeldingen van Retail-matrices en varianten daarvan toegevoegd aan hun corresponderende producten in eCom. Alle afbeeldingen die zijn opgeslagen in de matrix worden eerst toegevoegd. Alle afbeeldingen die zijn opgeslagen in elke matrixvariant worden daarna toegevoegd. De aanmaakdatum van de variant bepaalt de volgorde waarin de afbeeldingen worden toegevoegd.
 • Afbeeldingen van Retail- varianten worden niet toegevoegd aan de corresponderende varianten in eCom. Je kunt echter slechts 12 matrixafbeeldingen toewijzen aan een variant in eCom.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden