Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Een Star TSP100III (draadloos) op een Windows computer installeren

Beschikbaarheidsdisclaimer: Je kunt ook je bonprinter Star TSP100IIIW configureren met Lightspeed Hub. Momenteel is Lightspeed Hub echter beschikbaar voor alle nieuwe eigenaren die lid zijn geworden van Retail POS op 1 september 2020 en later. Lightspeed Hub is ook beschikbaar voor bepaalde bestaande eigenaren die lid zijn geworden van Retail POS vóór 1 september 2020, aangezien het zich momenteel in gesloten bèta bevindt.

 

Het Star TSP100III-model maakt draadloos verbinding met je internetrouter en zorgt ervoor dat je draadloos kassabonnen kunt printen vanaf een Windows-computer. 

Het installeren van de Star TSP100III omvat de volgende stappen:

 1. De printer aansluiten
 2. De papierrol plaatsen
 3. De printer met het draadloze netwerk verbinden
 4. De printerdriver installeren op de computer
 5. De printer aan de computer toevoegen
 6. De computerinstellingen formatteren
 7. De browserinstellingen van Firefox

OPMERKING: Net zoals het Star TSP100-model, kun je met de Star TSP100III ook draadloos kassabonnen printen door rechtstreeks te verbinden met je internetrouter met een ethernetkabel. Klik hier voor meer informatie over deze LAN-installatie.

1. De printer aansluiten

 1. Verbind de stroomkabel met je printer en een stopcontact.
 2. Schakel de printer in en wacht tot het blauwe lichtje van stroom (Ready) niet meer knippert.

plugon.gif

2. De papierrol plaatsen

 1. Om de klep van de printer te openen moet je de vergrendeling rechts van je af duwen en de klep optillen.
 2. Voer de papierrol in in de richting die hieronder wordt weergegeven.
 3. Trek het papier eruit langs de snijder aan de voorkant van de printer.
 4. Duw de klep naar beneden op om de vergrendeling weer dicht te klikken.

labelroll2.gif

3. De printer met het draadloze netwerk verbinden

De eenvoudigste manier om de printer met het draadloze netwerk te verbinden is via WPS. Als jouw router geen WPS ondersteunt, dan kan je verbinden via de AP-netwerkmodus.

Via WPS verbinden

 1. Houd de rode knop PAIR op de achterkant van de printer ingedrukt. Het blauwe lampje Ready op de voorkant van de printer begint te knipperen.
 2. Druk op je router op de knop WPS.

  OPMERKING: Stap 1 en 2 moeten binnen 30 seconden van elkaar worden uitgevoerd.

 3. Als de verbinding tussen je printer en je router is vastgesteld stopt het lampje Gereed met knipperen en wordt automatisch het netwerkconfiguratie en "Current IP Parameters status"-rapport afgedrukt.

  OPMERKING: Als er nog geen verbinding is vastgesteld na het herhalen van stappen 1-3, raadpleeg dan het artikel van Star Micronic's FAQ - Cannot connect to network (WPS connection cannot be established).

 4. Let onder Current IP Parameters status op het IP-adres. Dit is het nieuwe dynamische IP-adres van je printer.

Verbinden via AP-netwerkmodus

Het verbinden van de printer met de computer via de AP-netwerkmodus omvat:

 1. De netwerkconfiguratie en huidige IP-instellingen afdrukken.
 2. Instellingen voor draadloos netwerk (Wifi).

1. De netwerkconfiguratie en huidige IP-instellingen afdrukken

 1. Druk op de aan-/uitschakelaar aan de linkerkant om de printer uit te schakelen.
 2. Houd terwijl de printer uit is de knop FEED aan de voorkant van de printer ingedrukt.
 3. Schakel de printer met dezelfde aan-/uitschakelaar weer in, terwijl je nog steeds de knop FEED ingedrukthoudt.
 4. Laat de FEED-knop los wanneer het afdrukken van je netwerkconfiguratie en "Current IP Parameters status"-rapport is gelukt.
 5. Let onder netwerkconfiguratie op de SSID. Dit is de naam van je printer.
 6. Let onder "Current IP Parameters status" op het IP-adres. Dit is het standaard statische IP-adres van je printer.

printout.gif

 2. De instellingen voor draadloos netwerk (Wifi) instellen

 1. Selecteer de naam van de printer in de netwerkinstellingen Screen_Shot_2017-03-16_at_5.23.10_PM.png.
 2. Klik op Verbinden.
 3. Voer in de Firefox-browser het standaard statische IP-adres van de printer in.
 4. Klik in het linker menu op Login.
 5. Voer in het nieuwe venster Verificatie vereist het volgende in:
  • Username: root 
  • Password: public
  • Klik op OK.
 6. Klik op Cancel om het nieuwe beveiligingsvenster te sluiten.
 7. Klik in het linker menu op WLAN Settings.
 8. Selecteer WLAN Settings en voer het volgende in:
  • SSID: de naam van het Wi-Fi-netwerk.
  • Security: WPA2/AES.
  • Security Key: het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk.
  • Klik op Submit.
 9. Klik in het linker menu op de sectie Save en selecteer het volgende:
  • selecteer Save > Configuration printing > Restart device.
  • klik op Execute.
 10. Let op: het IP-adres dat je kunt vinden op de automatische afdruk onder "Current IP Parameters status" is het nieuwe dynamische IP-adres van je printer.
 11. Selecteer bij netwerkinstellingen Screen_Shot_2017-03-16_at_5.23.10_PM.png de naam van je wifi-netwerk.

windowsstarsetup.gif

4. De printerdriver installeren op de computer

 1. Klik hier voor Windows 7 en later om de printerdriver op je computer te downloaden.
 2. Klik op OK om de printerdriver op te slaan.
 3. Dubbelklik vanuit de Downloads in je browser op het tsp100-bestand om de map te openen op je computer.
 4. Dubbelklik op Autorun in de tsp100-map.
 5. Klik in het venster Gecomprimeerde (gezipte) mappen op Alles uitpakken > Uitpakken.
 6. Dubbelklik Autorun in de map tsp100.
 7. Klik in het nieuwe venster TSP100 futurePRNT op Installatie > Accepteren.
 8. Klik in het nieuwe venster Gebruikersaccount op Ja.
 9. Klik in het nieuwe venster Install Shield Wizard op Next Next NextInstall.
 10. Deselecteer de Launch Star Cloud Services Website en klik op Finish.

downloaddriverwindows.gif

5. De printer aan de computer toevoegen

 1. Zoek in het zoekveld links onderaan het scherm naar LAN om het Hulpprogramma voor installatie van LAN en Bluetooth te openen.
 2. Klik op Hulpprogramma voor installatie van LAN en Bluetooth.
 3. Klik in het nieuwe venster Controle gebruikersaccount op Ja.
 4. Klik in het nieuwe venster Hulpprogramma voor installatie LAN en Bluetooth op Ontdekken.
 5. Markeer zodra de Star TSP100III met het dynamische IP-adres is opgenomen de printer en klik op Afdrukwachtrij
 6. Selecteer in het nieuwe venster Afdrukwachtrij het selectievakje Proefafdruk en klik op Toepassen.

addprinterwindows.gif

6. De computerinstellingen formatteren

 1. Ga naar Start > Configuratiescherm > Apparaten en printers

  OPMERKING: Als je Windows 8 of 10 gebruikt, rechtsklik dan op het Startmenu in plaats van links te klikken.

 2. Rechtsklik op de Star TSP100III en selecteer Voorkeursinstellingen voor afdrukken.
 3. Klik op de knop Geavanceerd en stel het papierformaat in op 72 x kassabon.
 4. Klik op OK OK
 5. Rechtsklik de Star TSP100III en selecteer Eigenschappen van printer.
 6. Klik op Voorkeuren > Geavanceerd en stel het papierformaat in op 72 x kassabon.
 7. Klik op OK > OK.
 8. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 9. Klik op Standaardinstellingen en stel het papierformaat in op 72 x kassabon.
 10. Klik op OK > OK.
 11. Klik op het tabblad Apparaatinstellingen en stel het volgende in:
  • FRICTIE: 72 x Kassabon.
  • Type papierafsnijding: Gedeeltelijk (zodat bonnen automatisch worden gesneden).
  • Type documentafsnijding: Gedeeltelijk (zodat bonnen automatisch worden gesneden).
  • Type randapparaat: Kassalade (zodat de kassalade opent zodra u een bon afdrukt).
  • Kassalade 1: Bovenkant document (zodat de kassalade opent zodra u een bon afdrukt).
  • Kassalade 2: Bovenkant document (zodat de kassalade opent zodra u een bon afdrukt).
 12. Klik op OK.
 13. Rechtsklik op de Star TSP100III en selecteer Standaardprinter (optioneel). Zorg ervoor dat het groene vinkje naast de printer verschijnt.

configprinterwindowsmedium.gif

7. De browserinstellingen van Firefox

Het instellen van je Firefox browser-instellingen omvat het volgende:

 1. Instellingen van about:config
 2. Pagina-instellingen
 3. Printerinstellingen en instellingen van de kassalade

Instellingen van about:config

 1. Open je Firefox-browser.
 2. Voer in de adresbalk about:config in.
 3. Klik op de knop Ik aanvaard het risico!

  aboutconfig.gif

 4. Voer in de zoekbalk margin in
 5. Dubbelklik van onderstaande Preference Name op hun kolom Value > voer 0 in en klik op OK.
  • print.print_margin_bottom
  • print.print_margin_left
  • print.print_margin_right
  • print.print_margin_top
  • print.print_unwriteable_margin_bottom
  • print.print_unwriteable_margin_left
  • print.print_unwriteable_margin_right
  • print.print_unwriteable_margin_top

  margins.gif

 6. Voer in de zoekbalk header in
 7. Dubbelklik bij onderstaande Preference Name op de kolom Value > verwijder de waarden en klik op OK:
  • print.print_headerleft
  • print.print_headerright

  header.gif

 8. Voer in de zoekbalk footer in
 9. Dubbelklik van onderstaande Preference Name op de kolom Value > verwijder de waarden en klik op OK:
  • print.print_footerleft
  • print.print_footerright

  footer.gif

 10. Voer in de zoekbalk print_printer in
 11. Rechtsklik de kolom van de value van de Preference name print_printer > en klik op Reset.

 12. Voer in de zoekbalk print.save_print_settings in
 13. Dubbelklik de kolom van de value van de Preference Name print.save_print_settings als deze nog niet op true staat.
 14. Sluit het tabblad about:config van Firefox.

Pagina-instellingen

 1. Open de browser Firefox.
 2. Klik op bestand > pagina-instellingen en selecteer het onderstaande:
  • Formatteer voor: selecteer de Star TSP100III-printer.
  • Papierformaat: 72mm x 2000mm.
 3. Klik op OK

macpagesetup.gif

Printerinstellingen en instellingen van de kassalade

 1. Klik in het hoofdmenu van je Retail-account op Rapporten > Totalen.
 2. Klik in de kolom ID op een blauw transactie-ID.
 3. Klik op de grijze knop kassabon printen.

  printtestreceipt.gif

 4. Controleer in het print pop–up venster de volgende instellingen nog eens:
  • Printer: Star TSP100III printer geselecteerd in je pagina-instellingen.
  • Papierformaat: afmetingen van de kassabon geselecteerd in je pagina-instellingen.
  • Paginakop: velden links, midden en rechts ingesteld op leeg.
  • Paginavoet: velden links, midden en rechts ingesteld op leeg.
 5. As je wilt dat je kassalade opent wanneer je een kassabon print kun je dit doen door in het vervolgkeuzemenu in Firefox printerfuncties te selecteren. Als je dit niet wilt kun je verder gaan naar stap 10.
 6. Selecteer in het vervolgkeuzemenu functie-instellingen snijdopties.
 7. Selecteer in het vervolgkeuzemenu 1. Page Cut Type Partial (Gedeeltelijk).
 8. Selecteer in het vervolgkeuzemenu functie-instellingen Cash Drawer Control.
 9. Selecteer in het vervolgkeuzemenu 1. Cash Drawer: Open Drawers 1 and 2.
 10. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Presets Save Current Settings as Preset...
 11. Vul in het nieuwe venster in het veld Preset Name een naam in voor je voorinstelling.
 12. Klik op OK afdrukken. Als het goed is heb je nu een bon die gelukt is en is je computer nu officieel ingesteld voor het draadloos afdrukken van kassabonnen.

printprompt.gif

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0