Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Zoeken naar klanten

Er zijn meerdere manieren om naar een klant te zoeken in Retail POS, waaronder op telefoonnummer, postcode, e-mailadres, biografische informatie of door aangepaste velden te gebruiken.

De zoekfunctie is niet hoofdlettergevoelig.

Om te beginnen met het zoeken naar een klant, navigeer je naar Klanten > Klanten.

De pagina Klanten, met de knop Klanten als de eerste optie.

Je Standaard zoekveld wordt ingesteld op Automatisch en zoekt automatisch op basis van je invoer. Om met specifieke gegevens te zoeken, klik je op het vervolgkeuzemenu, kies je het gegevenstype en zoek je verder zoals hieronder beschreven.

Pagina met klantenlijst en het vervolgkeuzemenu van Standaard zoekveld geopend, waarbij de invoermogelijkheden worden weergegeven.

Zoeken op telefoonnummer

Om op telefoonnummer te zoeken typ je het nummer van de klant in het veld Klant en klik je op Zoeken.

Klantenlijstpagina, waarbij veld Klant is uitgelicht.

Deze zoekopdracht omvat alle velden Telefoonnummers van klantaccounts: Home, Telefoon werk, Mobiel nummer, Pieper en Fax. Telefoonnummers worden geïnterpreteerd aan de hand van kiesbare nummers of de laatste N cijfers (bijvoorbeeld de laatste 4 of 7 cijfers voor Noord-Amerikaanse nummers).

Klantgegevenspagina, waarbij de sectie Telefoonnummers is uitgelicht.

Volledige telefoonnummers

Dit type zoekopdracht wordt geactiveerd als de zoekterm alleen cijfers, scheidingstekens (spaties, koppeltekens, haakjes en underscores) en eventueel een extensie bevat. Scheidingstekens in de klantenvelden en in de zoekterm worden genegeerd.

Lokaal bellen

Als de eigenaar en de klant zich in hetzelfde land of in verschillende landen met dezelfde landcode bevinden (in zowel Canada als de VS is de landcode bijvoorbeeld +1), dan kun je naar de klant zoeken door hun telefoonnummer in te voeren zoals het lokaal gebeld zou worden. Voor lokaal bellen zijn alleen een geldig netnummer en een abonneenummer van geldige lengte nodig.

Voor Nederland kan het nummer bijvoorbeeld op alle volgende manieren worden ingevoerd:

 • 0201234567
 • 020-1234567
 • (020) 1234567
 • 31 (020) 1234567
 • +31201234567

Internationaal bellen

Als de eigenaar en de klant zich in verschillende landen bevinden, dan moet de zoekterm voorafgegaan worden door het +-symbool en de landcode van het land van de klant (+44 voor het VK) zodat de klant goed gematcht wordt. Het netnummer van het nummer moet geldig zijn voor het land van bestemming. De internationale toegangscode is optioneel (00 voor Nederland).

Om een Britse klant op te zoeken via een telefoonnummer vanuit de Verenigde Staten, kun je het nummer op een van de volgende manieren invoeren:

 • +44 303 333 3333
 • +00 44 3033333333

Extensies matchen

Een geldig lokaal of internationaal telefoonnummer kan verder worden gefilterd door een extensie na het nummer zelf op te geven. Deze zoekparameter werkt alleen als de extensie numeriek wordt ingevoerd:

 • 51455555551123
 • 514 555 5555 1123
 • 514-555-5555-1123
 • (514) 555-5555-1123
 • (514) 555-5555 1123
 • +1 514 555 5555 1123

Laatste-N-cijfers

Als de zoekterm niet wordt herkend als een geldig telefoonnummer, maar alleen numerieke cijfers (minstens 2 cijfers) en scheidingstekens bevat, dan wordt er voor het telefoonnummer een omgekeerde zoekopdracht uitgevoerd aan de hand van de laatste N gespecifieerde cijfers.

Als er een extensie wordt opgegeven, moet de zoekopdracht de extensie bevatten. Wanneer deze vorm van opzoeken wordt gebruikt, speelt lokaal of internationaal kiezen geen rol. Alle telefoonnummers worden op dezelfde wijze geëvalueerd.

Als een klant bijvoorbeeld het telefoonnummer “514-444-3333 123” heeft opgeslagen in het veld Home, dan kan de klant gevonden worden aan de hand van alle volgende zoektermen, ongeacht de regio van de eigenaar:

 • 123
 • 3333123
 • 3333 123
 • 3333-123
 • 3-123
 • 3123

Landcodes bepalen

De landcode van de eigenaar wordt vastgesteld aan de hand van een aantal parameters. Als er een winkel is geselecteerd en in het adres van de winkel een land wordt vermeld, dan wordt die landcode gebruikt. Of, als de huidige regio in de algemene opties niet ingesteld staat op Rest van de wereld, dan wordt de overeenkomstige landcode toegepast. Anders wordt automatische geolocatie gebruikt.

De landcode van het telefoonnummer van een klant wordt bepaald door bepaalde parameters.

 • Als het telefoonnummer is ingevoerd met de internationaal indeling (voorafgegaan door + en de landcode), dan wordt het nummer gebruikt zoals het is.
 • Als er een adres is opgegeven voor de klant en het landcodeveld is ingevuld, wordt aangenomen dat alle telefoonnummers die niet in de internationale indeling zijn opgegeven afkomstig zijn uit het land dat overeenkomt met het adres van de klant.
 • Anders wordt aangenomen dat het telefoonnummer in de landcode van de eigenaar is vermeld.

Zoeken op postcode

Om op postcode te zoeken typ je de postcode van de klant in het veld Klant en klik je op Zoeken. Deze zoekopdracht omvat vermeldingen in de sectie Postcode.

Pagina met klantgegevens, waarbij de sectie Postcode is uitgelicht.

Bij het zoeken naar een klant op postcode varieert het zoekgedrag afhankelijk van de landcode van de eigenaar. Zoektermen met alleen numerieke tekens en/of scheidingstekens worden gekoppeld aan klanten uit alle landen met alleen numerieke postcode-indelingen. Zoektermen met een combinatie van alfanumerieke tekens komen overeen met klanten met een postcode uit landen met een overeenkomende alfanumerieke indeling.

Bijvoorbeeld:

 • Wanneer de eigenaar die de zoekopdracht uitvoert zich in Nederland bevindt, wordt er gezocht op postcode als de volgende indeling wordt ingevoerd: 1234AB of 1234 AB.
 • Wanneer de eigenaar die de zoekopdracht uitvoert zich in de VS bevindt, dan wordt er gezocht op postcode als de volgende indeling wordt ingevoerd: 12345.
 • Wanneer de eigenaar die de zoekopdracht uitvoert zich in het VK bevindt, dan wordt er gezocht op postcode als de volgende indeling wordt ingevoerd: WC2N 5DU of WC2N5DU.

Je kunt in Lightspeed POS naar klanten zoeken op basis van hun postcodes als ze zijn ingevoerd met een postcode-indeling van de volgende landen: Argentinië, Australië, Oostenrijk, Barbados, België, Canada, Colombia, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongkong, Japan, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Panama, Saoedi-Arabië, Singapore, Spanje, Thailand, Trinidad en Tobago, Oekraïne en de Verenigde Staten.

Zoeken op e-mailadres

Om op e-mailadres te zoeken typ je het e-mailadres van de klant in het veld Klant en klik je op Zoeken. Deze zoekopdracht omvat vermeldingen in de secties E-mailadres 1 en E-mailadres 2.

Pagina met klantgegevens, waarbij de secties E-mailadres 1 en E-mailadres 2 zijn uitgelicht.

Klanten opzoeken aan de hand van een e-mailadres wordt op twee verschillende manieren geactiveerd in de klantenzoekfunctie:

 • Wanneer de tekst die wordt ingevoerd in het veld van de klantenzoekfunctie een @-symbool en geen spaties bevat, bijvoorbeeld
  • door een volledig e-mailadres te gebruiken (abc@123.com);
  • Door een volledige gebruikersnaam te gebruiken van het e-mailadres inclusief het @-symbool (abc@)
  • Door een volledige gebruikersnaam van het e-mailadres te gebruiken met een gedeelte van de hostnaam (abc@123).
 • Wanneer de tekst die wordt ingevoerd in het veld van de klantenzoekfunctie begint met een @-symbool en de volledige e-mailhost bevat (@123.com)

Zoeken op alleen de hostnaam van veelgebruikte e-mailhostingaanbieders (@gmail.com, @hotmail.com, @yahoo.com, etc.) werkt niet, omdat dit te veel resultaten oplevert.

Zoeken op biografische informatie

Om op biografische informatie te zoeken, typ je de gegevens van de klant in het veld Klant en klik je op Zoeken. Deze zoekopdracht omvat informatie die is ingevoerd in de velden Voornaam, Achternaam, Titel en Bedrijf.

Pagina met klantgegevens, waarbij de sectie Biografisch is uitgelicht.

Als de zoekterm uit slechts twee alfabetische tekens bestaat, worden alleen de velden Voornaam en Achternaam gecontroleerd. Als de zoekterm minimaal een woord met drie tekens of meer bevat, worden de velden Voornaam, Achternaam, Titel en Bedrijf doorzocht.

Je kunt op meerdere woorden tegelijk zoeken door ze van elkaar te scheiden met spaties. Een klant komt naar voren in de resultaten als ieder woord van drie of meer tekens ten minste in een van de vier hierboven genoemde velden voorkomt. Ieder woorddeel in de zoekterm wordt gematcht met het begin van het woord in het bronveld, maar hoeft niet het hele woord te bevatten ("abc" matcht met "abcd", maar "bcd" matcht niet).

Alle niet-alfanumerieke tekens, waaronder spaties, koppeltekens en apostrofs, worden beschouwd als een woordgrens. Woorden in de zoekterm hoeven niet in dezelfde volgorde te worden opgegeven als in de bronvelden.

Voorbeelden

Gegevens van de beoogde klant:

 • Voornaam: Marie-Élizabeth A
 • Achternaam: O’Neill
 • Titel: Schrijver
 • Bedrijf: Lightspeed

Geslaagde zoektermen

 • Marie-Élizabeth
 • Marie-Elizabeth
 • Marie Elizabeth
 • Elizabeth Marie
 • Marie
 • Elizabeth
 • Élizabeth
 • O’Neill
 • Neill
 • Neil
 • Eliza A
 • O’Neill, Marie
 • Eli Nei
 • Schrijver
 • Lightspeed
 • Elizabeth Schrijver Lightspeed
 • Schrijver O’Neill

Mislukte zoektermen

Te kort (min. 3 tekens in ten minste een woord):
 • El
 • A
 • M
 • M E O N W L
 • O’Ne
Ontbrekende woordgrens tussen delen van de naam:
 • Marieelizabeth
 • SchrijverLightspeed
 • Oneill
Het eerste deel van de gegevens ontbreekt:
 • Liz
 • Beth
 • Elizabeth speed

Als je zoekt op “Ja”, vind je deze klanten (voornaam begint met “Ja”):

 • Jan
 • Jaap
 • Jacob

Als je zoekt op “de”, vind je deze klanten (achternaam begint met “De”):

 • Dekker
 • De Kok (“Ko” matcht niet)
 • Deinum

Zoeken op aangepaste velden

Om op een aangepast veld te zoeken, typ je het velditem in het veld Klant en klik je op Zoeken.

Alleen aangepaste velden met numerieke tekens en/of scheidingstekens (zoals ID-nummers) zijn doorzoekbaar. Aangepaste velden met alfabetische tekens (zoals favoriete smaak) zijn niet doorzoekbaar.

Zoektermen van elke lengte moeten overeenkomen met het einde van de bronwaarde. Als de gezochte waarde bijvoorbeeld 1234567890 is, wordt de juiste overeenkomst gevonden als je 67890 invoert.

Zoeken op tag(s)

Deze zoekopdracht omvat informatie die is ingevoerd in de sectie Tags.

Pagina met klantgegevens, waarbij de sectie Tags is uitgelicht.

Om te zoeken naar klanten met een bepaalde tag, begin je met het typen van de tag in het veld Tag(s). Je tag verschijnt terwijl je typt. Je kunt op de tag klikken of de tag verder invoeren.

Pagina met klantenlijst, waarbij het veld Tag(s) is uitgelicht.

Om naar meerdere tags te zoeken, scheid je ze met komma's. Klik op Zoeken als je klaar bent.

Om een bepaalde tag uit te sluiten, begin je met het typen van de tag in het veld Exclusief tag(s). Je tag verschijnt terwijl je typt. Je kunt op de tag klikken of de tag verder invoeren. Klik op Zoeken als je klaar bent.

Geavanceerde zoekopdracht

Met de zoekoptie Geavanceerd kun je nauwkeuriger zoeken om je klanten in de backoffice te vinden.

Pagina met klantenlijst, waarbij de geavanceerde zoekopties zijn uitgelicht.

 • Type weergeven: geeft het klanttype weer in de resultatenlijst.
 • Bedrijf weergeven: geeft vermeldingen in het veld Bedrijf weer in de resultatenlijst.
 • Gearchiveerd: geeft Gearchiveerde klanten weer, deze zijn grijs gemarkeerd.
 • Klant gemaakt: selecteer een datumbereik wanneer een klantenaccount is aangemaakt.
 • Het vervolgkeuzemenu Type: geeft alleen klanten weer van het gekozen type.
 • Het vervolgkeuzemenu Korting: geeft alleen klanten weer met de gekozen korting die is toegepast op hun transacties.
 • Het vervolgkeuzemenu BTW: geeft alleen klanten weer met de gekozen btw die is toegepast op hun transacties.

Wat nu?

Gegevens van klanten importeren

Gebruik een spreadsheet om snel klantgegevens in bulk te importeren.

Meer informatie

Klantgegevens beheren

Klantgegevens wijzigen, samenvoegen, exporteren, archiveren of verwijderen.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1