Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Transactie- en Uitbetalingenrapport

Het eigenaarsportaal van Lightspeed Payments is een interactief record van alle transacties die via Lightspeed Payments in je Lightspeed Retail-account verwerkt worden.

Om toegang tot het eigenaarsportaal van Lightspeed Payments te krijgen, navigeer je naar Rapporten Lightspeed Payments Transacties& Uitbetalingen.

Opmerking: Deze functie is op dit moment alleen beschikbaar voor een beperkt aantal accounts. Als je de oudere rapporten van Lightspeed Payments gebruikt, kun je onze artikelen over de oudere versies van de rapporten Verkopen met kaarten Uitbetalingen bekijken.

Accountoverzicht

In het tabblad Accountoverzicht worden je saldo en laatste uitbetalingen weergegeven. Deze bedragen worden berekend aan de hand van verwerkte betalingen na aftrek van de verwerkingskosten en terugbetalingen.

 • Het saldo  is de som van de transacties die nog uitbetaald moeten worden.
 • Laatste uitbetaling is de som van de meest recent uitbetaalde transacties.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe je betaald wordt met Lightspeed Payments voor Retail POS ons artikel over betaald krijgen.

In het tabblad Accountoverzicht  vind je ook je meest recente betalingen, meest recente uitbetalingen en accountinformatie.

Betalingen

Onder het kopje Betalingen in het tabblad Accountoverzicht, worden de vijf meest recente transacties weergegeven. Hierbij staat de transactiestatus, het transactiebedrag en de datum en tijd van de transactie vermeld. 

Payments_Header.png

Om het Lightspeed Payments-rapport en een lijst van alle via Lightspeed Payments verwerkte transacties te bekijken, klik je op Alle transacties bekijken of het tabblad Betalingen boven in het portaal.

Om specifieke transacties te bekijken of resultaten in dit rapport te verfijnen, kun je betalingen filteren op status of datum met behulp van de navigatiebalk. Je kunt ook de zoekbalk gebruiken om je resultaten te verfijnen.

Payments_report_1.png

Betalingsgegevens

Wil je meer informatie over een specifieke transactie bekijken? Klik dan op de datum- en tijdhyperlink in het transactieregelitem om het rapport Betalingsgegevens te bekijken.

In het rapport Betalingsgegevens vind je een uitgebreid overzicht van een specifieke transactie. De volgende zaken worden erin vermeld:

 • Transactiedatum en -tijd
 • Betaalmethode
 • Verwerkers-ID
 • Tijdlijn
 • Geautoriseerd bedrag
 • Vastgelegd bedrag
 • Verwerkingskosten
 • Apparaat
 • Gebruiker
 • Nettobedrag
 • Betaling-ID
 • Order-ID

Payment_Details__1_.png

Uitbetalingenrapport

Met het uitbetalingenrapport kun je het geld dat naar je rekening wordt verzonden makkelijker volgen.

Onder het kopje Uitbetalingen in het tabblad Accountoverzicht, worden de vijf meest recente uitbetalingen weergegeven. Hierbij worden de datum van de uitbetaling en het uitbetalingsbedrag vermeld.
Payouts_header.png

Om een lijst van alle via Lightspeed Payments verwerkte uitbetalingen te bekijken, klik je op alle uitbetalingen bekijken of het tabblad Uitbetalingen boven in het eigenaarsportaal van Lightspeed Payments om naar het Lightspeed-uitbetalingenrapport te gaan.

Om specifieke uitbetalingen te bekijken of de resultaten in dit rapport te verfijnen, filter je betalingen op datum of locatie met behulp van de navigatiebalk.
Opmerking: Het geselecteerde datumbereik mag niet langer zijn dan één jaar.
Payouts_report.png

Uitbetalingsgegevens

Klik voor meer informatie over een specifieke uitbetaling op de datum- en tijdhyperlink in het uitbetalingsregelitem om het rapport Uitbetalingsgegevens te bekijken.

In het rapport Uitbetalingenrapport vind je een uitgebreid overzicht van de transacties die onder die uitbetaling vallen. De volgende zaken worden erin vermeld:

 • Uitbetalingsbedrag
 • Uitbetalingsstatus
 • Aanmaakdatum
 • Bankrekening
 • Verwerkers-ID
 • Een overzicht met:
  • Betalingen
  • Terugbetalingen
  • Verwerkingskosten

Je vindt er ook een lijst van alle transacties en aanpassingen die in deze uitbetaling zijn opgenomen. Als je meer details voor een specifieke transactie wilt zien, klik je op de link Betalingsreferentie om het rapport Betalingsgegevens te openen.

Payout_details_report.png

Naast verkopen en terugbetalingen bevat dit rapport ook aanpassingen. Een aanpassing is een bedrag in euro's dat wordt gestort of ingehouden op een uitbetaling om een eerdere fout te corrigeren of om een terugboeking te verantwoorden.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0