Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Algemene instellingen

In dit onderdeel stel je de General Settings (Algemene instellingen) in, die de indeling van je gegevenssynchronisaties bepalen. Om naar dit onderdeel te gaan, klik je op Instellingen > Accounting (Boekhouding) > Select your Shop (Selecteer je winkel) > General Settings (Algemene instellingen). Deze instellingen bepalen hoeveel informatie je naar je boekhoudsoftware wilt versturen en in welke bestandsindeling.

Boekingsmethode voor verkopen

De General Settings (Algemene instellingen) die voor je beschikbaar zijn en de manier waarop je informatie wordt ingedeeld, veranderen afhankelijk van welke boekingsmethode je selecteert. Als de boekingsmethode eenmaal is geselecteerd en je instellingen en indelingen zijn voltooid, moet je bij het wijzigen van de boekingsmethode je instellingen opnieuw configureren en je indelingen helemaal opnieuw maken. We raden je daarom aan om je keuze zorgvuldig te overwegen en bij je keuze te blijven zodra je deze hebt gemaakt.

Instellingen

Class (Klasse)

 • Optioneel

Meestal gebruikt om winkels van elkaar te onderscheiden in een omgeving met meerdere winkels.

Klant

 • Optioneel

Alleen beschikbaar in de boekingsmethoden Summary Sales Receipt (Kassabonoverzicht) of Itemized Sales Receipt (Gespecificeerde kassabon). Hiermee wijs je een klant toe aan de kassabon of factuur die naar je boekhoudsoftware wordt verstuurd.

Track Sales Tax in Accounting Software (Omzetbelasting bijhouden in boekhoudsoftware)

 • Opties: On/Off (Aan/Uit)

Alleen beschikbaar in de boekingsmethoden Summary Sales Receipt (Kassabonoverzicht) of Itemized Sales Receipt (Gespecificeerde kassabon). Als deze instelling is ingeschakeld, wordt informatie over de omzetbelasting niet van Lightspeed naar je boekhoudsoftware gesynchroniseerd. In plaats daarvan berekent je boekhoudsoftware de belastingen zelf. Hiervoor moet je de omzetbelastingtarieven instellen in je boekhoudsoftware. Als deze optie is uitgeschakeld, wordt het bedrag aan omzetbelasting dat in Lightspeed Retail in rekening wordt gebracht, gesynchroniseerd met je boekhoudsoftware.

Book Inventory/COGS (Voorraad/KVVG bijhouden)

 • Opties: On/Off (Aan/Uit)

Als deze instelling is ingeschakeld, wordt het onderdeel Inventory & COGS (Voorraad en KVVG) geactiveerd voor indeling, zodat je de voorraadactiva en de kosten van verkochte goederen in je boekhoudsoftware kunt bijhouden.

Sync Purchase Orders (Inkooporders synchroniseren)

 • Opties:
  • Do not Sync (Niet synchroniseren)
  • Sync as POs (Synchroniseren als inkooporders)
  • Sync each Shipment as a PO (Synchroniseer elke zending als een inkooporder)
  • Sync as Bills (Synchroniseer als facturen)

Bepaalt of inkooporders wel of niet worden gesynchroniseerd vanuit Lightspeed Retail. Je moet je inkooporders uiteindelijk omzetten in Facturen in je boekhoudsoftware. Je hebt de mogelijkheid om direct naar de stap Sync as Bills (Synchroniseren als facturen) te gaan. Met Sync as POs (Synchroniseren als inkooporders) kun je de inkooporder bewerken voordat deze naar een factuur wordt omgezet. Inkooporders worden gesynchroniseerd wanneer ze zijn gemarkeerd als Finished (Voltooid).

Stel in op Sync each Shipment as a PO (Synchroniseer elke zending als een inkooporder) om het record van de zending te synchroniseren met Lightspeed Accounting. Stel in Retail POS op de pagina Registratie van verzending in een inkooporder de Accounting Status Boekhoudstatus in op Finished (Voltooid) om te synchroniseren.

Retail-R-Accounting-PO.png

Use Reference # as PO Number (Referentienummer gebruiken als inkoopordernummer)

 • Opties: On/Off (Aan/Uit)

Lightspeed Retail nummert je inkooporders opeenvolgend. Het nummer van je inkooporder komt hoogstwaarschijnlijk niet overeen met het factuurnummer dat door je leverancier aan de order is toegewezen. Als deze instelling is ingeschakeld, worden je gesynchroniseerde inkooporders genummerd volgens het veld Reference # (Referentienummer) dat je in Lightspeed Retail in de inkooporder vindt. Hierdoor heb je de optie om in plaats daarvan het door de leverancier toegewezen factuurnummer in te voeren.

Sync Vendor Returns (Leveranciersretouren synchroniseren)

 • Opties: On/Off (Aan/Uit)

Als deze instelling is ingeschakeld, worden je Leveranciersretouren in Lightspeed Retail gesynchroniseerd op de dag dat ze worden gemarkeerd als "Verzonden".

Deposit Checks with Cash (Cheques storten met contant geld)

 • Opties: On/Off (Aan/Uit)

Als deze instelling is ingeschakeld, worden alle ontvangen betalingen van de betaalmethode Check (Cheque) gecombineerd met je betaalmethode Cash (Contant) als één vast bedrag en gesynchroniseerd volgens de betalingsindeling Cash (Contant).

Ignore Over/Short (Overschot/tekort negeren)

 • Opties: On/Off (Aan/Uit)

Bij het sluiten van de kassa in Lightspeed Retail wordt het getelde geldbedrag in de lade vergeleken met het theoretische bedrag dat in de lade zou moeten zitten. Als dit verschilt, wordt er een waarde Over/Short (Overschot/tekort) aangemaakt. Als deze instelling is ingeschakeld, negeert de synchronisatie de waarde Over/Short (Overschot/tekort) en wordt het verwachte theoretische bedrag aan contant geld gesynchroniseerd.

Auto-Payout Tips (Fooien automatisch uitbetalen)

 • Opties: On/Off (Aan/Uit)

Alleen relevant voor Lightspeed Restaurant-gebruikers. Laat deze instelling Off (Uit) voor Lightspeed Retail.

Custom Transaction Number? (Aangepast transactienummer?)

 • Opties: On/Off (Aan/Uit)

Als deze instelling is uitgeschakeld, krijgt je verkoop een ID-nummer toegewezen door je boekhoudsoftware. Je kunt dit opheffen door deze optie in te schakelen. Je verkoop-ID's zijn dan de eerste vijf letters van je winkelnaam, gevolgd door de datum (een verkoop in Myshop op 13 maart 2023 heeft bijvoorbeeld de ID myshop230313).

Transaction # Prefix (Voorvoegsel transactienummer)

 • Alleen beschikbaar als Custom Transaction Number (Aangepast transactienummer) op On (Aan) staat.

Het voorvoegsel dat hier wordt ingevoerd vervangt de eerste vijf letters van je winkelnaam in een verkoop-ID wanneer het Custom Transaction Number (Aangepaste transactienummer) is ingeschakeld (het voorvoegsel "verkoop" zou bijvoorbeeld de ID in het bovenstaande voorbeeld veranderen in verkoop20180313).

 

Zodra je General Setting (Algemene instellingen) zijn geconfigureerd, klik je op Apply (Toepassen). Je bent nu klaar om te beginnen met het indelen van je gegevens.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0