Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Matrix toevoegen

Als je items (artikelen) verkoopt die hetzelfde zijn, maar verschillende kleuren, maten of andere kenmerken hebben, gebruik je een matrix om je items te organiseren. Voor een schoenenwinkel maak je bijvoorbeeld een maat-kleurmatrix, of een matrix met 3 kenmerken voor maat, kleur en breedte. Voor een winkel die e-sigaretten verkoopt, is een matrix met 3 kenmerken handig, voor maat, sterkte en nicotinegehalte.

Je kunt op elk moment extra informatie over je matrixitems toevoegen. Je kunt alle items in je matrix tegelijk bewerken, of één voor één.

Let op: als je een webshop hebt of wanneer je erover denkt om in de toekomst een webshop op te zetten, dan is het meestal handiger om de items los aan te maken in plaats van een matrix wanneer het om kleur gaat. De items komen dan los op de webshop en daarmee ziet de bezoeker direct alle kleuren in plaats van eerst in het item te moeten om vervolgens de kleuren te zien.

Een matrix maken

 1. Klik in het hoofdmenu op Voorraad > Matrix > + Nieuwe matrix.
 2. Geef een beschrijving voor de matrix op en andere informatie die van toepassing is op alle artikelen in de matrix en klik op Wijzigingen opslaan.

 3. Selecteer in Matrix Type het soort matrix dat je wilt maken: Color, Size of Color/Size en klik op Wijzigingen opslaan.

  OPMERKING: Je kunt kiezen uit de standaardopties voor de matrix maar je kunt zelf ook een onbeperkt aantal aangepaste opties matrices maken. Raadpleeg Aangepaste opties matrix maken voor meer informatie over aangepaste opties matrix. Als je items Nederlandse titels hebben, dan is het vaak wenselijk om aangepaste opties voor de matrix te maken met Nederlandse titels, bijvoorbeeld de optie matrix naam Maat in plaats van Size. Let op: als je een webshop hebt met standaardtaal Nederlands en je items hebben Nederlandse titels maak een aangepaste optie voor de matrix. De aangepaste optie matrix heeft dan een Nederlandse naam in plaats van de standaard Engelse benamingen.

 4. Geef in de kolommen rechts de details op voor de matrixkenmerken en klik op Wijzigingen opslaan.

 5. eCom verlies van gegevens 

  Als je een bestaand item aan een matrix toevoegt en dat item is gepubliceerd op eCom, kun je belangrijke eCom-gegevens verliezen. Ga voor meer informatie naar Het verlies van eCom-gegevens voorkomen.

  Als je bestaande items aan de matrix wilt toevoegen, zoek je onder Bestaand item aan matrix toevoegen naar deze artikelen en:

  • schakel je de selectievakjes in voor de items die je wilt toevoegen en klik je op + Geselecteerde toevoegen.
  • klik je op het Select-pictogram voor individuele artikelen.
 6. Als je nieuwe voorraadartikelen aan de matrix wilt toevoegen, klik je op Matrix in het menu links en vervolgens op het plusteken "+" voor de artikelen die je aan de matrix wilt toevoegen.

OPMERKING: De optie Matrix in het menu links wordt alleen weergegeven als in de kolom(men) met matrixkenmerken in ten minste één rij waarden zijn opgegeven.

OPMERKING: Artikelen die via deze methode worden gemaakt nemen de standaardwaarden over die je hebt opgegeven bij het maken van de matrix.

7. Klik op Configuratie in het menu links en geef onder Items groeperen de waarden op voor de kenmerken die gelden voor alle matrixartikelen.

Een matrix bewerken

 1. Klik in het hoofdmenu op Voorraad > Matrix.

 2. Selecteer onder Algemene omschrijving de matrix die je wilt bewerken.
 3. Bewerk de kenmerken die je wilt wijzigen en klik op Wijzigingen opslaan.

 • Raadpleeg Een matrix maken als je items aan de matrix wilt toevoegen.

 • Als je de gemeenschappelijke waarden van artikelen in de matrix wilt wijzigen, bewerk je de desbetreffende waarden onder Gedeelde waarden – Toegepast op alle items in de matrix. Sla je wijzigen op.

 • Als je standaardwaarden wilt instellen voor of opnieuw wilt toepassen op alle artikelen in de matrix, bewerk je de waarden onder Default Values en klik je op Items resetten naar standaardwaarden.

OPMERKING: Als je in de bewerkmodus bent, klik je op Archiveren of Dupliceren als je de matrix wilt archiveren of dupliceren.

Een matrix dupliceren

Een matrix dupliceren kan veel tijd schelen om snel veel items aan te maken. Let wel goed op dat alle details van de items goed worden bijgewerkt.

 1. Klik in het hoofdmenu op Voorraad > Matrix.

 2. Selecteer een matrix onder Algemene omschrijving.

 3. Klik op Dupliceren

Een matrix archiveren

 1. Klik in het hoofdmenu op Voorraad > Matrix.

 2. Selecteer een matrix onder Algemene omschrijving.

 3. Klik op Archiveren.

Let op: als je een webshop hebt en je hebt de items gearchiveerd, dan staan de items nog steeds in de webshop. Voordat je items archiveert verwijder de items uit eCom en pas daarna archiveer het item. Voor meer informatie over items verwijderen uit eCom, zie https://retail-support.lightspeedhq.com/hc/nl/articles/235177128-Items-in-eCom-publiceren-filteren-en-verwijderen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2