Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Prijsregels maken

Gebruik prijsregels als je kortingen automatisch wilt toepassen op geselecteerde artikelen of categorieën. Je kunt prijsregels zo instellen dat ze alleen worden toegepast op een geselecteerde datum of in een gekozen periode. Je kunt ook een prijsregel maken die een automatische prijs-plus-percentage-korting geeft aan bepaalde klanten.

OPMERKINGEN

 • Kortingen gelden niet voor artikelen of werkitems waarvoor is ingesteld dat er geen korting op kan worden gegeven. Zie de instelling Kortingen toegestaan in Artikelen toevoegen, of de instelling Geen kortingen op arbeid in Je algemene opties configureren.
 • De artikelinstellingen in de nieuwe Lightspeed Retail-accounts hebben geen bewerkbare velden voor seizoen, afdeling en modeljaar.
 • Als je nieuwe artikelen maakt nadat je een prijsregel hebt gemaakt, wordt de prijsregel niet toegepast op deze nieuwe artikelen, tenzij je Alle items/kosten hebt ingeschakeld voor de prijsregel. Als je deze optie niet hebt ingeschakeld, moet je de nieuwe artikelen handmatig aan de prijsregel toevoegen.
 • Wanneer er een prijsregel van kracht is tijdens een verkooptransactie, worden in het kassasysteem zowel de huidige prijs als de eerdere prijs weergegeven.
 • Een prijsregel zal de korting altijd toepassen op het standaard prijsniveau van het artikel, tenzij er een ander prijsniveau is geselecteerd in het menu Type.

Een prijsniveau maken

 1. Klik in het hoofdmenu op Instellingen > Prijsregels > + Nieuwe prijsregel.
 2. Geef een beschrijvende naam op voor de regel, zoals Designer Korting.
 3. Selecteer de winkels waarop je de regel wilt toepassen. Je kunt meerdere winkels tegelijk selecteren met de toetsen Shift of Ctrl/Command (ingedrukt houden en aanklikken).
 4. Schakel het selectievakje Altijd aan in, als deze korting altijd moet worden toegepast. Als je wilt dat de korting alleen in een bepaalde periode wordt toegepast, zorg je dat het selectievakje Altijd aan is uitgeschakeld.
 5. Klik op Wijzigingen opslaan. Als het selectievakje Always on uitgeschakeld is, kies je een start- en einddatum.
 6. Geef aan of je de prijsregel op alle klanten of alleen op bepaalde klanttypen wilt toepassen. All is standaard geselecteerd.
 7. Schakel het selectievakje Alle items/kosten in als je wilt dat de prijsregel op je volledige voorraad wordt toegepast.

  OPMERKING: Als je nieuwe artikelen maakt nadat je een prijsregel hebt gemaakt, wordt de prijsregel niet toegepast op deze nieuwe artikelen, tenzij je Alle items/kosten hebt ingeschakeld. Als je deze optie niet hebt ingeschakeld, moet je de nieuwe artikelen handmatig aan de prijsregel toevoegen.

 8. Selecteer het type korting dat je wilt toepassen: vast, markering of marge en klik op Wijzigingen opslaan om de bijbehorende instellingen weer te geven.
 9. Geef het kortingspercentage of het kortingsbedrag op. Je moet minimaal één korting hebben gemaakt om een korting te kunnen kiezen. Raadpleeg Kortingen maken
 10. Als je Alle items/kosten niet hebt geselecteerd, gebruik je Items toevoegen of Meerdere items toevoegen om artikelen afzonderlijk of als een groep toe te voegen. Met Meerdere items toevoegen kun je alle artikelen in je voorraad toevoegen, of artikelen filteren op merk en categorieën.
 11. Klik op Wijzigingen opslaan om de prijsregel te voltooien.

BELANGRIJK: Als je prijsregels maakt voor bepaalde klanttypen, moet je niet vergeten om de klant aan het begin van de verkooptransactie aan de verkoop te koppelen. Anders wordt de prijsregel misschien niet correct toegepast.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2