Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Itemkosten instellen

De functie Itemkosten is momenteel beschikbaar in Retail POS op desktop en de Retail Manager-modus in de Retail (R)-app.

Het kan voorkomen dat je aanvullende kosten moet toevoegen aan de kosten van goederen of diensten, zoals kosten voor een speciale afhandeling, premiumdienst of kosten voor naleving van de regelgeving.

Met Itemkosten worden items en kosten gekoppeld op basis van categorieën. Wanneer items in die categorie aan een transactie worden toegevoegd, worden de itemkosten automatisch ook aan de transactie toegevoegd. E-bikes in de categorie Groen hebben bijvoorbeeld milieukosten (itemkosten) van € 30. Wanneer een e-bike wordt toegevoegd aan een transactie, worden de milieukosten (itemkosten) (€ 30) automatisch toegevoegd aan het verkooptotaal naast het item.

Voor het instellen van de itemkosten

Itemkosten worden op de kassabon vermeld, zodat klanten een duidelijk en transparant overzicht van de kosten krijgen.

Als je aangepaste printsjablonen hebt ingeschakeld in Retail POS met sjablonen in de velden SaleReceipt (Verkoopkassabon) of WorkorderReceipt (Werkorderkassabon), moet je eerst je sjablonen bijwerken voordat je itemtoeslagen kunt instellen. Ga naar Afdruksjablonen aanpassen voor gedetailleerde stappen en een bijgewerkte code.

SaleReceipt (Verkoopkassabon) of WorkorderReceipt (Werkorderkassabon) aangepaste printsjablonen moeten bijgewerkt worden voor het instellen van itemtoeslagen anders krijg je een foutmelding bij het gebruiken van deze functie. Retail-R-item-fees-warning-error.png
Itemtoeslagen kunnen alleen worden toegevoegd nadat de sjablonen zijn bijgewerkt.

Als je standaard kassabonnen gebruikt of je hebt je aangepaste sjablonen bijgewerkt zoals hierboven beschreven, ga dan verder naar het volgende gedeelte om te beginnen met het instellen van itemkosten.

Nieuwe itemkosten configureren

Om nieuwe itemkosten te configureren, kies je de naam en de belastinginstellingen voor je kosten en koppel je deze aan een categorie.

 1. Navigeer in Retail POS op desktop naar Instellingen.
 2. Onder Prijsstelling klik op Itemkosten>Add item fee (Itemkosten toevoegen).

  Knop Add Item Fee (Itemkostentoevoegen) op de pagina Item fees (Itemkosten)

 3. Voer onder Fee settings (Instellingen kosten)de Fee name (Naam kosten) en een Fixed amount ($) (Vast bedrag(€)) voor je kosten in. Vink indien van toepassing het vakje Taxable (Belastbaar) aan. De belasting op de kosten is gebaseerd op de btw-klasse van het item.

  De velden Name fee (Naam kosten) en Vast bedrag op de pagina New fee (Nieuwe kosten)

 4. Om de kosten automatisch te laten gelden voor items in een bepaalde categorie bij de kassa, klik op + Add categories (+ Categorieën toevoegen).

  Knop Categorieën toevoegen op de pagina New fee (Nieuwe kosten)

 5. Selecteer de juiste categorieën en klik op Ok.

  Selecteer categorieën in het pop-upvenster op de pagina New fee (Nieuwe kosten)

 6. Klik op Wijzigingen opslaan bovenaan de pagina.

Op de paginaItemkosten worden je nieuwe itemkosten weergegeven als Active (Actief).

Itemkosten beheren

Om de naam, waarde of btw-instelling van itemkosten te bewerken:

 1. Navigeer naar Instellingenen klik onder Prijsstelling op Itemkosten.
 2. Klik op de naam van de itemkosten die je wilt aanpassen.

  Lijst met itemkosten en statussen op de pagina Item fees (Itemkosten)

 3. Werk de informatie waar nodig bij en sla de wijzigingen op.

Om itemkosten te archiveren of te dearchiveren:

 1. Navigeer naar Instellingenen klik onder Prijsstelling op Itemkosten.
 2. Klik op de naam van de itemkosten die je wilt archiveren of dearchiveren.
 3. Klik op Archiveren als de itemkosten niet langer nodig zijn. Om itemkosten te archiveren, klik je op Unarchive this record (Dearchiveer deze record).

  Dearchiveer deze record op de pagina van bestaande itemkosten

Itemkosten op de kassa bekijken

Itemkosten werken met alle transactietypen die je ondersteunt, zoals verkopen, terugbetalingen, speciale orders, reserveringen en werkorders.

Om itemkosten te bekijken die tijdens een transactie worden vermeld:

 1. Navigeer naar Verkoop>Nieuwe verkoop(of een ander type transactie).
 2. Voeg een item toe aan de verkoop uit een van de categorieën die is gekoppeld aan de itemkosten die je eerder hebt gemaakt.
 3. De itemkosten worden vermeld in de Beschrijving onder het item. Als je meerdere items met itemkosten toevoegt, worden deze opgeteld onder het Subtotaal aan de rechterkant van het scherm.

  Wanneer een korting wordt toegevoegd aan een verkoop, is er korting op de items, maar de itemkosten blijven hetzelfde. Een e-bike is bijvoorbeeld met 10% afgeprijsd, maar de itemkosten zijn bij de kassa nog steeds € 30.

  Samenvatting van items en itemkosten tijdens een verkoop

De itemkosten worden ook weergegeven op de kassabonnen van de klanten.

Itemkosten vermeld op de kassabon van de klant

Itemkosten kunnen niet worden terugbetaald, tenzij het item waaraan ze zijn gekoppeld wordt terugbetaald. Je kunt bijvoorbeeld niet alleen de € 30 aan milieukosten terugbetalen, maar als de e-bike retour wordt gezonden, kun je de hele transactie terugbetalen, inclusief de € 30 milieukosten.

Itemkosten in je rapporten bekijken

Om itemkosten in je rapporten te bekijken:

 1. Navigeer naar Rapporten>Point of Sale-rapporten>klik op het rapport Lijnen.
 2. Klik in de vervolgkeuzelijst Items/kosten op Itemkosten.

  Item fees (Itemkosten) in het rapport Lijnen

 3. Je kunt ook itemkosten opnemen in de winstmarges in het rapport Totalen.

  Retail-R-item-fees-totals-report.png

Wat nu?

Categorieën en tags aanmaken

Organiseer je items in groepen en subgroepen.

Meer informatie

Kosten en terugbetalingen bekijken

Gebruik het rapport Lijnen om items en kosten te bekijken.

Meer informatie

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0