Installatie van een barcodescanner op een iPad

Lightspeed Retail POS ondersteunt de volgende streepjescodescanners:

Installatie van de Zebra CS4070 scanner

 1. De Zebra CS4070-scanner koppelen met de iPad
 2. De Zebra CS4070 loskoppelen van de scanner
 3. De Zebra CS407-scanner resetten

Koppelen van de Zebra CS4070 scanner met de iPad

OPMERKING: Plaats voordat je de scanner gebruikt de meegeleverde lithium-ionbatterij en laad de eenheid volledig op (totdat alle 4 de groene oplaadleds branden).

 1. Druk op de scantoets (+) om de scanner te wekken.
 2. De Zebra CS4070 Bluetooth-scanner is standaard ingesteld in de HID-toetsenbordmodus. Om de scanner met de iPad te kunnen gebruiken, moet je de scanner instellen in de modus "Bluetooth MFi_SSI". Scan daarvoor de onderstaande Bluetooth MFi_SSI streepjescode. De streepjescode is ook beschikbaar in de Productreferentiehandleiding van de Zebra CS4070. 3. Houd de Bluetooth-toets op de scanner ingedrukt totdat de eenheid piept en de blauwe led begint te knipperen, wat aangeeft dat de scanner zich in de detecteerbare modus bevindt.
 4. Open de app Instellingen op de iPad.
 5. Tik op Bluetooth.
 6. Tik aan de rechterkant op de Bluetooth schuifschakelaar om hem in te schakelen (als hij uit is).
 7. Tik onder OVERIGE APPARATEN op de post CS4070 om het koppelen te initiëren. De Bluetooth-toets knippert langzaam on aan te geven dat de scanner met de iPad wordt gekoppeld.
 8. De Bluetooth-koppeling wordt tijdens opladen via een USB-kabel tijdelijk onderbroken. Ontkoppelen van de kabel brengt de Bluetooth-koppeling opnieuw tot stand.

OPMERKING: Houd de toets (+) gedurende 10 seconden ingedrukt om de pieperfunctie uit te schakelen.

Ontkoppelen van de Zebra CS4070 scanner

Scan onderstaande streepjescode om de scanner te ontkoppelen van de iPad. De streepjescode is ook beschikbaar in de Product-referentiehandleiding van de Zebra CS4070.

Herstellen van de Zebra CS4070 scanner

Handel als volgt als u de scanner moet herstellen:

 1. Ontkoppel de scanner van de iPad.
 2. Scan onderstaande streepjescode Herstel standaard fabrieksinstellingen. De streepjescode is ook beschikbaar in de Product referentiehandleiding van de Zebra CS4070. 3. Volg bovenstaande stappen voor de installatie om de scanner opnieuw te configureren en koppel hem met de iPad.

Installatie van de Socket Mobile scanner

 1. Koppelen van de Socket Mobile scanner met de iPad
 2. Herstellen van de Socket Mobile scanner
 3. Verhogen van de scansnelheid van de Socket Mobile scanner in een omgeving met hoge volumes

Koppelen van de Socket Mobile scanner met de iPad

 1. Schakel de Socket Mobile Bluetooth-scanner in door de kleine aan/uit-knop ingedrukt te houden totdat de led blauw oplicht en het apparaat twee keer piept.
 2. De Socket Mobile Bluetooth-scanner is standaard ingesteld in de HID-modus. Om de scanner met de iPad te kunnen gebruiken, moet de scanner in de iOS-modus worden ingesteld. Om dit te doen moet je onderstaande streepjescode "iOS-modus", die specifiek is voor het model scanner dat je hebt, afdrukken en scannen. De streepjescode iOS-modus is ook beschikbaar in de handleiding voor de Socket Mobile.

  7Ci/7Di


  7Qi/7Xi


 3. Schakel Bluetooth in, in de app Instellingen van de iPad.
 4. Wanneer de scanner in de lijst met Bluetooth-apparaten verschijnt, selecteer hem dan om het koppelen te beginnen. Wanneer het koppelen is voltooid, is de status van het apparaat "Verbonden".

Herstellen van de Socket Mobile scanner

Handel als volgt als je de scanner moet herstellen:

 1. Ontkoppel de scanner van de iPad.
 2. Scan onderstaande streepjescode voor herstellen van de standaard fabrieksinstellingen die specifiek is voor het model scanner dat je hebt. De streepjescodes voor herstellen van de fabrieksinstellingen is ook beschikbaar in de handleiding voor de Socket Mobile.
 3. Volg bovenstaande stappen voor de installatie om de scanner opnieuw te configureren en koppel hem met de iPad.

  7Ci/7Di


  7Qi/7Xi


Verhogen van de scansnelheid van de Socket Mobile-scanner in een omgeving met hoge volumes

De scannermodus moet worden ingesteld op Decoderen 1D en 2D streepjescodes, om de hoogst mogelijke scansnelheden te verzekeren wanneer er een CHS 7Qi of CHS 7Xi streepjescodescanner wordt gebruikt in een omgeving met hoge volumes. Om deze optie in te schakelen, moet je onderstaande streepjescode voor Decoderen 1D en 2D streepjescodescannermodus afdrukken en scannen. De streepjescode voor Decoderen 1D en 2D streepjescodes is ook beschikbaar in de handleiding van de Socket Mobile.

Installatie van de Lightspeed-scanner

 1. Schakel de Lightspeed scanner in door eenmaal op de activeringstoets te drukken. Je hoort een lange pieptoon, gevolgd door twee korte pieptonen.
 2. Als je de scanner de eerste keer inschakelt, bevindt de scanner zich in de zoekmodus en knippert de blauwe led iedere seconde drie keer. Als de scanner al met een iOS-apparaat is gekoppeld, knippert de blauwe led iedere seconde twee keer.
 3. Schakel in de iOS-instellingen op de iPad Bluetooth in.
 4. Wanneer er in de lijst met Bluetooth-apparaten een scanner verschijnt, selecteer hem dan om het koppelproces te starten. Tijdens het koppelproces knippert de blauwe led op de scanner iedere drie seconden één keer. Wanneer het koppelen is voltooid, wijzigt de status van het apparaat van Niet gekoppeld naar Gekoppeld.

Wanneer het koppelproces is voltooid, kun je beginnen met het scannen van streepjescodes in Lightspeed Retail POS.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden