Voorraadtellingen uitvoeren

Gebruik voorraadtellingen om de voorraad in overeenstemming te brengen, voorraadverlies te bepalen en je voorraadtellingen te corrigeren. Je kunt volledige of gedeeltelijke voorraadtellingen uitvoeren.

Speciale orders en reserveringen Gereserveerde artikelen, zoals speciale orders en reserveringen, worden niet opgenomen in voorraadtellingen. Je telt alleen de items die je in je fysieke voorraad hebt en die klaar zijn om te worden verkocht.
Volledige telling Als je je hele voorraad wilt tellen, is het belangrijk dat je dat in één integrale telling doet, zodat alle producten die in je telling ontbreken in de lijst Missed worden opgenomen. Artikelen in de lijst Missed zijn artikelen die je niet hebt kunnen tellen. Je zult actie willen ondernemen voor deze artikelen: erachter komen waarom je ze niet hebt geteld, een telling voor elk artikel opgeven of de telling daarvoor op nul zetten. Dit doe je door op Missed te klikken in het menu links.
Gedeeltelijke telling Als je alleen een gedeeltelijke of partiële telling uitvoert, is de lijst Missed niet zo belangrijk, tenzij je voorraad is georganiseerd in categorieën, tags of merken. Je kunt op deze velden filteren in de lijst Missed in Inventory Count. Het is belangrijk om je voorraad goed te organiseren, omdat dit je helpt de artikelen te vinden die ontbreken in het voorraadgedeelte dat je aan het tellen bent. Als je voorraad slecht is georganiseerd, kan de lijst Missed je niet helpen om de ontbrekende artikelen te vinden.

 

Een telling maken

 1. Klik in het hoofdmenu op Voorraad > Voorraad Telling > + Nieuwe voorrraadtelling.
 2. Geef je telling een naam. We adviseren je de naam van de telling te baseren op de situatie en de tijd van het jaar, bijvoorbeeld Telling najaar 2010. Klik op Wijzigingen opslaan.

 3. Voer de telling uit met een scanner of met print-outs.
  • Als je een scanner gebruikt, controleer je of de cursor knippert in het veld Item scannen/zoeken rechts bovenaan. Scan elk artikel dat je wilt tellen. Als je een artikel twee keer wilt tellen, scan je het tweemaal. Geef een nummer op tussen 1 - 99 nadat je een artikel hebt gescand om de telling van het artikel in te stellen. Scan bijvoorbeeld een artikel, typ 80 en druk op Enter op je toetsenbord. Als je een artikel niet kunt scannen, zoek je naar het artikel en voeg je het toe uit de lijst.
  • Selecteer Itemlijst printen in het menu links op de pagina Voorraad Telling als je print-outs wilt gebruiken bij het tellen. Als je voor de telling een lijst met artikelen wilt afdrukken, selecteer je een van de opties onder Sort By. De lijst met corresponderende artikelen wordt weergegeven. Geef in de print-out van de lijst de hoeveelheid van elk artikel aan in het vakje Telling. Als je klaar bent met tellen, ga je terug naar de computer en selecteer je Itemlijst printen. Geef de ID's en de telling uit de print-out op en druk op Tab om van veld naar veld te gaan.

 4. Klik in Vorraad Telling in het menu links op Gemist.

 5. In de lijst worden de artikelen in de voorraad weergegeven die niet zijn geteld. Sommige artikelen zijn mogelijk nooit geteld; andere artikelen zijn misschien niet geteld omdat ze ontbreken. Voor de artikelen in deze lijst wordt geen voorraadaanpassing gedaan. Als je een gedeeltelijke telling uitvoert voor een paar artikelen, zal deze lijst altijd een paar artikelen bevatten.

 6. Je kunt de telling van alle artikelen in deze lijst op nul zetten. Schuif naar de onderkant van de pagina, schakel het vakje voor de selectie van alle artikelen in en klik op de knop Geselecteerde items op nul zetten. Dit stel hun voorraadniveau in op nul wanneer je de optie Reconciliatie uitvoert. Je gebruikt de optie Reconciliatie om de voorraadrecords in overeenstemming te brengen met de fysieke telling. Wees voorzichtig als je deze functie uitvoert, want je voorraadrecords worden aangepast voor alle getelde artikelen.

 7. Als je zeker weet dat de lijst correct is, voer je de optie Reconciliatie uit om je voorraadrecords aan te passen. Klik in Voorraad Telling in het menu links op Reconciliatie.

 8. Als je zeker weet dat je tellingen kloppen, klik je op de knop Reconciliatie van voorraad uitvoeren.
 9. Nadat je de aanpassing hebt gedaan, klik je in het menu links op Voorraadderving om te zien hoeveel voorraadverlies er is.

OPMERKING: Voorraadtellingen meten het verschil in voorraadniveaus. Verkopen of voorraadtoevoegingen zijn niet van invloed op de ontbrekende hoeveelheden. Als je bijvoorbeeld merkt dat er 2 hoeden ontbreken, is je aanpassing -2 voor de hoeveelheid in voorraad voor de hoed. Dit verandert niet als je artikelen verkoopt of inkooporders ontvangt. Het verschil in de hoeveelheid op voorraad blijft -2.

Veranderingen in de voorraad tijdens een telling

Als er na de telling artikelen in geel worden benadrukt en voor deze artikelen een knop QOH gewijzigd wordt weergegeven, betekent dit dat de voorraad is veranderd nadat je de telling voor het artikel invoerde. Het kan hier om elk type verandering gaan, zoals een nieuwe verkoop, inkooporder, transfer of handmatige aanpassing. Ga na wat de reden is, als je niet zeker weet waarom de hoeveelheid op voorraad is veranderd.

Als je een telling uitvoert voor een Multi-Store, betreft de verandering de winkel waarvoor je de telling uitvoert.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden