Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Aangepaste velden maken

Je kunt een onbeperkt aantal aangepaste velden maken voor gebruik in de records voor Customer, Item of Purchase Order. Het aangepaste veld verschijnt in het betreffende record zoals hieronder wordt weergegeven.

OPMERKING: Je kunt aangepaste velden ook dupliceren.

Een aangepast veld maken

  1. Klik in het hoofdmenu op Instellingen > Aangepaste velden > Nieuw aangepast veld.
  2. Voer een naam voor het aangepaste veld in.
  3. Geef aan waar je wilt dat het aangepaste veld wordt weergegeven en klik op Doorgaan.
  4. Selecteer het type aangepaste veld dat je wilt maken en klik op Veld aanmaken.
Text

Tekstvak met één of meer regels tekst

Meerdere regels: Selecteer deze optie als het veld meerdere regels tekst moet kunnen bevatten.

Standaardwaarde: Vul de standaardtekst in voor het aangepaste veld. Laat dit vak leeg als je geen standaardtekst wilt.

Validatieopmaak: Je kunt een validatieopmaak voor het aangepaste veld instellen als het veld bestemd is voor websites of e-mailadressen. Als je een validatieopmaak opgeeft, accepteert het aangepaste veld geen waarde die niet overeenkomt met de geselecteerde validatieopmaak.

Getallen

Voor een tekstvak bestemd voor een (maat)eenheid zoals cm, kg of €

Decimale plaatsen: Geef het maximum aantal toegestane decimale plaatsen op. Als je bijvoorbeeld 3 opgeeft, kun je een numerieke waarde zoals 2.950 opgeven. Als je meer dan het maximum aantal toegestane decimalen invoert, wordt het getal naar boven of beneden afgerond en afgekapt.

Standaardwaarde: Vul het standaardgetal in voor het aangepaste veld. Laat dit vak leeg als je geen standaardgetal wilt.

Eenheden: Als de getalwaarde van het veld samengaat met een specifieke maateenheid, zoals centimeters of meters, geef je hier de eenheid op (maximaal 4 tekens). De eenheid wordt rechts van het aangepaste veld weergegeven.

Datum

Kalenderinvoerveld met optioneel tijdveld

Inclusief tijd: Selecteer deze optie als je wilt dat het aangepaste datumveld ook een tijdveld bevat. Het tijdveld wordt rechts van het aangepaste veld weergegeven.

Selectievakje Standaard selecteren: Selecteer deze optie als je wilt dat het selectievakje standaard ingeschakeld is.
Eén kiezen

Hiermee maak je een vervolgkeuzelijst met opties.

Geef tekst op voor de etiketten van de verschillende opties in de vervolgkeuzelijst en klik op Keuze toevoegen voor elke optie om de optie te maken.

OPMERKING: Als je het etiket van een optie wilt bewerken, uit de lijst wilt verwijderen of als standaardoptie wilt instellen, klik je op de optie om het bewerkingsvenster te openen. Klik op Opslaan nadat je het etiket hebt gewijzigd, of op Verwijderen om de optie uit de lijst verwijderen.

Meerdere kiezen

Hiermee maak je een groep selectievakjes voor meervoudige selecties

OPMERKING: Als je het etiket van een optie wilt bewerken, uit de lijst wilt verwijderen of als standaardoptie wilt instellen, klik je op de optie om het bewerkingsvenster te openen. Klik op Opslaan nadat je het etiket hebt gewijzigd, of op Verwijderen om de optie uit de lijst verwijderen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 3