Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Algemene opties instellen

Met de algemene opties van Lightspeed Retail kun je het systeem van je verkooppunt personaliseren en aanpassen aan je winkel. In de onderstaande secties vind je meer details over het aanpassen van deze instellingen, die je kunt vinden onder Instellingen > Algemene opties.

Locatie-aanpassing

Pas de instellingen aan die betrekking hebben op de bedrijfslocatie, de datumopmaak, de valuta en het btw-model.

 • Locatie: Hiermee stel je de bedrijfslocatie voor belastingdoeleinden in. Datumopmaak: Kies de datumnotatie voor datums op kassabonnen en transacties.
 • Datumopmaak: Kies de manier waarop datums in uw account worden weergegeven.
 • BTW-model: Definieer of de verkoopprijs in- of exclusief btw is.

eCom

Stel in hoe nieuwe retail-items automatisch op je eCom-platform gepubliceerd worden.

 • Items automatisch publiceren naar eCom: Hiermee vink je automatisch het selectievakje Naar eCom publiceren aan voor nieuwe Retail-items, die verplaatst worden naar je eCom-backoffice.

Toegang

Beheer de duur van de inactieve periode voordat het systeem beveiligingsacties onderneemt, zoals je uitloggen of vragen om je PIN.

 • Vertraging automatisch uitloggen: De duur van inactieve periode in minuten voordat het systeem je automatisch uitlogt.
 • Vertraging verificatie pincode: De duur van de inactieve periode in minuten voordat het systeem vraagt om het invoeren van een PIN van een medewerker, voordat er enige functies mogen worden uitgevoerd.

Kassa

Stel in hoe verkopen bij de kassa worden verwerkt, waaronder PIN-vereisten, terugbetalingen, voorraadwaarschuwingen en meer.

 • PIN vereisen vóór iedere nieuwe verkoop: Vereist dat er een PIN van een medewerker wordt ingevoerd voordat er een nieuwe verkooptransactie op de kassa kan worden gestart. Dit zorgt ervoor dat voor iedere verkoop de juiste medewerker is ingelogd.
 • Klant verplicht voor verkoop van serienummers: Dit vereist voor items met serienummertracering dat er een klant aan de verkooptransactie wordt gekoppeld voordat deze kan worden voltooid.
 • Geen terugbetalingen voor betaalmethode winkelkrediet: Staat niet toe dat er tijdens een terugbetaling winkelkrediet aan klanten wordt gegeven.
 • Zonder kassabon alleen terugbetaling op winkelkrediet: Voor klanten die geen kassabon hebben, kan alleen een winkelkrediet als terugbetaling worden gegeven.
 • Alle voorraadwaarschuwingen uitschakelen: Schakelt het weergeven van waarschuwingsberichten uit als je aan een verkooptransactie een item toevoegt dat niet op voorraad is, of waarvan de voorraad is gereserveerd als speciale order, reservering of werkorder.
 • Individuele items niet automatisch omzetten naar dozen: Als je items toevoegt aan een verkoop die overeenkomen met de hoeveelheid in een verpakte set, past Lightspeed Retail automatisch de prijs voor de verpakte set toe. Door deze optie in te schakelen, wordt de automatische verpakkingsfunctie uitgeschakeld, zodat individuele items hun eigen prijs behouden.
 • Een lopende telling van items in een verkoop verbergen: Hiermee kun je een telling toevoegen van het totaal aantal items in de huidige actieve verkoop.
 • Create Separate Sale Lines When Adding Units of the Same Item (Aparte verkoopregels aanmaken bij het toevoegen van eenheden van hetzelfde item): Bij elke scan van hetzelfde item wordt een nieuwe regel aangemaakt in de checkout, in plaats van dat dit wordt opgeteld bij het verkochte aantal.
 • Create Separate Sale Lines When Adjusting Quantities (Aparte verkoopregels aanmaken bij het aanpassen van aantallen): Wanneer het aantal items wordt aangepast, wordt er een nieuwe regel aangemaakt. Als je bijvoorbeeld het aantal items aanpast naar 5, zal Lightspeed Retail 5 aparte regelitems aanmaken. Hiervoor moet de toestemming bij Create Separate Sale Lines When Adding Units of the Same Item (Aparte verkoopregels aanmaken bij het toevoegen van eenheden van hetzelfde item) wel zijn ingeschakeld.

Itemweergave aanpassen

Selecteer de velden die je in productvermeldingen wilt weergeven.

 • UPC: Hiermee schakel je UPC-nummers voor producten in.
 • EAN: Hiermee schakel je EAN-nummers voor producten in.
 • Aangepaste SKU: Hiermee schakel je aangepaste SKU-nummers voor producten in.
 • SKU-merk: Hiermee schakel je merknummers voor producten in.

Service-module

Stel voorkeuren in voor het initiëren van werkorders, zodat voor elke taak de juiste werknemer verantwoordelijk is.

 • Pincode vereisen vóór iedere nieuwe werkorder: Vereist de PIN van een medewerker voordat er een nieuwe werkorder kan worden gestart. Dit zorgt ervoor dat voor elke werkorder de juiste medewerker is ingelogd.
 • Aparte werkorderregels aanmaken bij het toevoegen van eenheden van hetzelfde item: Voor elke toegevoegde eenheid aan een werkorder wordt een nieuwe regel aangemaakt in de werkorder.
 • Aparte werkorderregels aanmaken bij het aanpassen van aantallen: Er wordt een nieuwe regel aangemaakt in de werkorder wanneer het aantal van de eenheid wordt aangepast. Als je bijvoorbeeld het aantal van het item aanpast naar 5, zal Lightspeed Retail 5 aparte regelitems aanmaken. Hiervoor moet de toestemming bij Aparte werkorderregels aanmaken bij het toevoegen van eenheden van hetzelfde item wel zijn ingeschakeld.

Accounting

Definieer hoe je voorraadkosten worden berekend en weergegeven in financiële rapporten, voor het consistent volgen van je financiën.

 • Inkoopprijsmethode: Stelt in welke kostenmethode wordt gebruikt bij het weergeven van rapporten.
  • Gemiddelde inkoopprijs: Hiermee bereken je de gemiddelde prijs van je voorraad over een bepaalde periode. In de rapporten staat het gemiddelde van je huidige voorraadrecords.
  • First in first out-inkoopprijs: Hiermee bepaal je de prijs op basis van de exacte kosten van de meest verse voorraad.
 • Inkoopprijs beheren: Inkoopprijs gebruikt voor negatieve voorraadsaldo's en voor voorraad die wordt toegevoegd zonder gedefinieerde prijs.

E-mail

Deze opties hebben betrekking tot het e-mailen van kassabonnen naar klanten en het verzenden van inkooporders naar leveranciers.

 • Alle e-mail uitschakelen: Als je deze optie inschakelt, worden alle e-mailfuncties in Lightspeed Retail uitgeschakeld.
 • Antwoorden aan/van e-mailadres: Voer het e-mailadres in vanwaar de e-mails worden verzonden.
 • E-mailonderwerp: Voer het onderwerp van de e-mail in.
 • Voettekst/Koptekst ontvangstmail: Voer het bericht in dat in de kop- en voettekst van je e-mail verschijnt.

Printen

Beheer hoe je je labels en kassabonnen wilt printen, zodat de presentatie en functionaliteit zijn afgestemd op je winkel.

 • Labelgrootte: Selecteer het papierformaat voor je labelprinter. OPMERKING: De maten worden weergegeven als breedte x hoogte. Lightspeed Retail ondersteunt alleen de beschikbare labelformaten zoals weergegeven. Lightspeed Retail ondersteunt bijvoorbeeld labels van 2,25" x 1,25", maar niet van 1,25" x 2,25".
 • Kleine labels scannen: Als je op items in de winkel zowel kleine als grote labels hebt, schakel dit dan in om beide labelformaten te kunnen scannen.
 • Pop-up kassabon automatisch printen uitschakelen: Schakel dit in als je niet wilt dat Lightspeed Retail je automatisch na elke verkooptransactie een melding geeft om een kassabon te printen.
 • Kies de items uit de verkoop die je wilt toevoegen aan de kassabon zonder prijs: Hiermee kun je bepaalde items in transacties kiezen die al dan niet moeten worden toegevoegd aan kassabonnen zonder prijs.
 • Talen geprinte documenten: Kies in welke talen de rekeningafschriften kunnen worden geprint.
 • Vragen voor gebruik van standaard bonprinter: Hiermee zorg je ervoor dat je via een pop-up kunt kiezen naar welke kassa je de kassabon wilt sturen, in plaats van automatisch printen met de standaard bonprinter.
 • Aantal kassabonnen dat wordt geprint na een verkoop: Pas aan hoe vaak een kassabon wordt geprint na het afronden van de verkoop.

Kassalade

Selecteer bij welke betaalmethoden de kassalade automatisch wordt geopend na het afronden van een verkoop. Dit is alleen van toepassing op iPads en kassabonnen die je print via Lightspeed Hub.

 • Alle betaalmethoden: De kassalade opent automatisch na alle verkopen.
 • Nooit: De kassalade opent nooit automatisch na verkopen.
 • Alleen contante betaling: De kassalade opent alleen automatisch na verkopen die gedeeltelijk of geheel met de betaalmethode Contant zijn betaald.

De kassalade kan altijd handmatig worden geopend in Verkoop > Bedrag toevoegen > Geldlade openen.

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 4