Hoi, hoe kunnen we je helpen?

Items importeren in een inkooporder

Je kunt tegelijkertijd batch-items toevoegen aan een inkooporder en de items aanmaken in Lightspeed Retail. Je kunt ook bestaande items en catalogusitems importeren met een importbestand.

Het importbestand moet een CSV-bestand zijn dat is ingedeeld volgens de specificaties van Lightspeed.

Nieuwe en bestaande items importeren

Nieuwe items

Nieuwe items zijn items die nog niet zijn aangemaakt in je voorraad. Nadat ze zijn geïmporteerd, worden de items tegelijkertijd toegevoegd aan de inkooporder en automatisch aangemaakt in je Lightspeed Retail-systeem.

Bestaande items

Bestaande items zijn items die zich al in je voorraad bevinden. Nadat ze zijn geïmporteerd, worden de items toegevoegd aan je inkooporder. Je kunt de bestaande iteminformatie bijwerken met de nieuwe geïmporteerde informatie.

Lightspeed Retail bepaalt of een item bestaat in je systeem op basis van de waarden van het item in je importbestand. Zie de onderstaande sectie Items vergelijken voor meer informatie.

Items vergelijken

Wanneer je een importbestand uploadt in een inkooporder, vergelijkt Lightspeed Retail de geïmporteerde items met items die zich al in je systeem bevinden. Voor elk item in je importbestand scant Lightspeed Retail de waarden in deze order op overeenkomstige waarden:

 1. System ID (Systeem-ID)
 2. Vendor ID (Artikelnummer leverancier)
 3. UPC
 4. EAN
 5. Custom SKU (Aangepaste SKU)
 6. Manufacturer SKU (SKU merk)

Als er een overeenkomstig item wordt gevonden, maakt Lightspeed Retail geen nieuw item aan. Als de optie Bestaande items bijwerken is geselecteerd wanneer het bestand wordt geïmporteerd, worden niet-overeenkomende waarden bijgewerkt met de nieuwe waarden in het importbestand.

Lightspeed Retail zoekt niet naar een overeenkomstig item voor bestaande items op basis van de productbeschrijving. Als er geen overeenkomstig item wordt gevonden voor een bestaand item in het importbestand, wordt er een nieuw item aangemaakt met dezelfde itemnaam, zelfs als de itembeschrijving al bestaat in je voorraad.

Items uit een leverancierscatalogus importeren

Als je leverancierscatalogi gebruikt, kun je catalogusitems importeren in een inkooporder. Als het item zich niet in je voorraad bevindt, wordt het item aangemaakt op basis van de gegevens in de catalogus. Het enige dat je nodig hebt is een correct artikelnummer leverancier in het importbestand en de gekoppelde leverancier moet geselecteerd zijn in de inkooporder.

Omdat een inkooporder betrekking heeft op één specifieke leverancier, moet je afzonderlijke item-importbestanden aanmaken voor elk van je leveranciers. Als je hetzelfde item inkoopt bij meerdere leveranciers, kun je het item toevoegen aan zoveel importbestanden voor specifieke leveranciers als nodig voor gebruik in afzonderlijke inkooporders.

Het importbestand voorbereiden

Wanneer je een nieuw item aan Lightspeed Retail toevoegt door het te importeren vanuit een inkooporder, wordt de standaard leverancier van het item ingesteld op de leverancier die is geselecteerd voor de inkooporder. Aangezien een inkooporder één bepaalde leverancier betreft, moet je een afzonderlijk importbestand voor items aanmaken voor elk van je leveranciers.

Een importbestand kan maximaal 500 items bevatten.

 1. Download het sjabloon voor importbestanden of gebruik een CSV-bestand met exact dezelfde indeling als het sjabloon.
 2. Open het sjabloon voor importbestanden in Excel of Google Spreadsheets.

Om importfouten te voorkomen, moet je de kolommen in het sjabloon niet bewerken, toevoegen, verwijderen of de volgorde ervan wijzigen.

Het importbestand bevat de volgende kolommen:

De spreadsheet om inkooporders te importeren met de kolommen Order Qty (Orderaantal) en Unit Cost (Eenheidsprijs).

Order Qty (Orderaantal)

Het bestelaantal van het item voor de inkooporder. Geïmporteerd in het veld Order Qty (Orderaantal) van het item.

Unit Cost* (Eenheidsprijs*)

Gebruikt als Meerdere valuta is uitgeschakeld. De prijs die aan je leverancier is betaald voor een item. Geïmporteerd in de waarde Unit Cost (Eenheidsprijs) van het item in de sectie Voorraad.

Vendor Cost* (Leveranciersprijs*)

Gebruikt als Meerdere valuta is ingeschakeld. Prijs die voor een item is betaald aan je leverancier in de valuta van de leverancier. Geïmporteerd in de waarde Vendor Cost (Leveranciersprijs) in de sectie Voorraad.

*Afhankelijk van je instellingen voor Meerdere valuta bevat je sjabloon een waarde Unit Cost (Eenheidsprijs) of Vendor Cost (Leveranciersprijs).

De spreadsheet om inkooporders te importeren met de kolommen System ID (Systeem-ID), Vendor ID (Artikelnummer leverancier) en UPC.

System ID (Systeem-ID)

Systeemidentificatienummer van Lightspeed Retail voor het item.

Laat dit veld leeg wanneer je nieuwe items importeert. Lightspeed Retail wijst automatisch een System ID (Systeem-ID) toe aan nieuwe items.

Vendor ID (Artikelnummer leverancier)

Onderdeelnummer van de leverancier voor het item. Wordt geïmporteerd in het veld Vendor ID (Artikelnummer leverancier) en de sectie Vendor ID (Artikelnummer leverancier) van het item.

Als er geen artikelnummer leverancier is voor het item voor de geselecteerde leverancier van de inkooporder, wordt het nieuwe artikelnummer leverancier toegevoegd aan de sectie Vendor ID (Artikelnummer leverancier) van het item. Dit gebeurt automatisch, of je er nu wel of niet voor kiest om bestaande items bij te werken tijdens het importeren van het bestand.

UPC

12-cijferig barcodenummer UPC (universele productcode) van het item. Geïmporteerd in de waarde UPC van het item in de sectie Gegevens.

De spreadsheet om inkooporders te importeren met de kolommen EAN, Custom SKU (Aangepaste SKU) en Manufacturer SKU (SKU merk).

EAN

13-cijferig barcodenummer met het internationale artikelnummer van het item. Geïmporteerd in de waarde EAN van het item in de sectie Gegevens.

Custom SKU (Aangepaste SKU)

Alleen voor intern gebruik in winkels. Sommige winkels gebruiken dit veld voor de barcodes of itemnummers van hun oude POS. Geïmporteerd in de waarde Custom SKU (Aangepaste SKU) van het item in de sectie Gegevens.

Manufacturer SKU (SKU merk)

De SKU van het merk voor het item. Geïmporteerd in de waarde Manufacturer SKU (SKU merk) van het item in de sectie Gegevens.

De spreadsheet om inkooporders te importeren met de kolommen Description (Beschrijving) en Price (Verkoopprijs).

Description (Beschrijving)

Naam van het item. Elke itembeschrijving moet uniek zijn. Geïmporteerd in het veld Beschrijving in de sectie Gegevens.

Price (Verkoopprijs)

De verkoopprijs die je rekent voor het item. Geïmporteerd in de waarde Default Price (Standaard verkoopprijs) van het item in de sectie Gegevens.

Het importbestand verifiëren

Scan het document op eventuele verkeerde gegevens waardoor de gegevensimport kan mislukken.

 • Verwijder speciale tekens als ☺↨♪♫♀♂¶▓ en vervang ze door de juiste gegevens.
 • Wis cellen waar n.v.t. in staat, zodat ze een leeg veld hebben.
 • Wijzig cellen met formulegetallen zoals 4.001E+11 (meestal UPC- of EAN-waarden), zodat het in plaats daarvan gewone integere getallen zijn zoals 40010000000.
  • Selecteer om dit te doen in Excel de kolom met de formulegetallen. Klik op Opmaak > Cellen opmaken. Verander de categorie in Getal, stel de optie voor aantal decimalen in op 0 en klik op OK.
  • Selecteer om dit te doen in Google Spreadsheets de kolom met de formulegetallen. Klik op OpmaakGetalGetal.
 • Zorg dat je spreadsheet een CSV-bestand is.

Het importbestand uploaden

Nadat je het importbestand hebt voorbereid en de gegevens hebt geverifieerd, ben je klaar om het bestand te uploaden in een inkooporder in Lightspeed Retail.

Er kan slechts één importbestand voor inkooporders per keer en per winkel worden geïmporteerd.

 1. Ga naar Voorraad > Nieuwe inkooporder.

  Pagina Voorraad met nadruk op knop Nieuwe inkooporder.

 2. Selecteer de leverancier.
  1. Als je een multistoreaccount hebt, selecteer je de winkel waarvoor je de inkooporder aanmaakt in het vervolgkeuzemenu Locatie. Het verzendadres dat op de inkooporder verschijnt, is gekoppeld aan de geselecteerde winkel.

   Pagina Nieuwe inkooporder met opties om Locatie en Leverancier te selecteren en aanvullende informatie in te voeren.

 3. Klik op Wijzigingen opslaan.
 4. Klik op Importeren.

  Pagina Inkooporder met nadruk op Importeren.

 5. Selecteer Bestaande items bijwerken als je items in je voorraad wilt bijwerken met de nieuwe waarden in het importbestand.

  Scherm Importeren.

 6. Klik op CSV-bestand uploaden en selecteer het bestand.
 7. Zorg dat de kolomtitels van je importbestand overeenkomen met het juiste productveld in Lightspeed Retail.

  Lijst van kolommen en overeenkomende elementen.

 8. Klik ter bevestiging op Items naar inkooporder importeren.
 9. Wacht totdat de import voltooid is. Dit kan een paar minuten duren. Je kunt de pagina verlaten; dit heeft geen gevolgen voor de import.

  Scherm met taakstatus waarop te zien is dat de import bezig is.

 10. De status van de taak zal veranderen.
  1. Als de upload is geslaagd, ben je klaar. De geüploade items verschijnen op het scherm Inkooporder.

   Scherm met taakstatus waarop te zien is dat de import geslaagd is.

  2. Als de upload niet is geslaagd, wordt op de pagina aangegeven wat het probleem is. Corrigeer alle fouten die op de pagina worden vermeld en upload het bestand opnieuw.

   Scherm met taakstatus waarop te zien is dat de upload niet is geslaagd.

  Mogelijk moet je de pagina verversen om het resultaat van de upload te kunnen zien.

 11. Klik op de naam van de order.

  Scherm met taakstatus met nadruk op de naam van de order.

 12. Klik op Besteld om de status van de inkooporder te wijzigen.

  Pagina met gegevens van inkooporder met nadruk op knop Besteld.

Wat nu?

Inkooporders beheren

Begrijp en bewerk de statussen en verzending van inkooporders.

Meer informatie

Items van inkooporders ontvangen

Ontvang items van je inkooporders.

Meer informatie

Attachments

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 3