Iets verkopen op je iPad

Je kunt een verkoop verwerken in zowel de POS-modus als de Manager-modus.

In de POS-modus

1. Open een verkoopsessie

Je kunt een nieuwe verkoopsessie beginnen of een lopende verkoopsessie die nog niet voltooid is heropenen.

 • Om een nieuwe verkoopsessie te beginnen: Tik in het hoofdmenu op Nieuwe verkoop • Een lopende verkoop openen: Tik op Verkoopgeschiedenis in het hoofdmenu, tik op de lopende verkoop die je wilt openen en tik op Heropenen.  sales-history-in-progress.png

  sales-history-re-open.png

2. Items toevoegen aan de verkoop

Je kunt ook cadeaubonnen verkopen en opwaarderen. Zie Cadeaubonnen verkopen en opwaarderen.

 1. Bepaal waar het item zich bevindt:
  • Scan een streepjescode van een item: Scan de streepjescode van het product. Lightspeed Retail POS doorzoek je voorraad op overeenkomsten. Als er slechts één item overeenkomt, wordt het item automatisch toegevoegd aan de verkoop. Als je scan meer dan één item oplevert, ga je verder met stap 2. Anders ga je door met stap 3.
  • Handmatig een product zoeken: Gebruik het zoekscherm van Lightspeed Retail POS. Zie Producten zoeken.

 2. Voeg een item toe aan de verkoop door te tikken op het pictogram +bij het gewenste item. Als het zoekscherm in de miniatuurmodus staat, moet je op het gewenste item klikken om toegang te krijgen tot het pictogram Toevoegen aan verkoop.

  OPMERKING: je kunt een item verwijderen door het naar links te vegen en op Verwijderen te tikken. 1. Je kunt de hoeveelheid eventueel aanpassen door te tikken op het pictogram + of -. 2. Als je een item uit een serie verkoopt, tik je onder de itembeschrijving op Serienummer toevoegen.
  • Selecteer het serienummer: als eerder in Lightspeed Retail een serienummer is toegekend aan een item uit een serie, tik je op het pijlpictogram om alle serienummers die gekoppeld zijn aan het item te tonen en tik je op een nummer.
  • Scan het serienummer: tik op het veld S/N en scan de streepjescode van het serienummer.
  • Een serienummer aanmaken: als je een serienummer aanmaakt, wordt dit automatisch toegevoegd aan het item in Lightspeed Retail. Om een nieuw serienummer aan te maken tik je op het veld S/N en voer je het serienummer in.

3. Wijzig de verkoop (optioneel)

Je kunt bepaalde items wijzigen of de hele verkoop. Als je verkoopparameters toepast op de hele verkoop, kun je de parameters voor een afzonderlijk item overschrijven.

Gehele verkoop

Je kunt een korting toepassen op alle items van een verkoop of de medewerker wijzigen die is gekoppeld aan de hele verkoop

 1. Tik op het pictogram Bewerken. 2. Tik op Kortingen of Medewerker instellen en tik vervolgens op de gewenste optie.

Individuele regelitems

Je kunt de hoeveelheid, de verkoopprijs, de korting of de gekoppelde medewerker van een regelitem wijzigen en het item instellen voor verkoop met of zonder btw.

 1. Veeg het regelitem dat je wilt wijzigen naar links en tik op Bewerken. 2. Tik op Hoeveelheid, Prijs, Korting, Btw-klasse of Medewerker en vervolgens op de gewenste optie of tik op de knop Btw om de btw voor het regelitem in of uit te schakelen. 3. Tik op Opslaan.4. Een klant toevoegen aan de verkoop

Elke verkoop kan heel gemakkelijk aan een klant worden gekoppeld. Het is handig om de verkoop aan een klant te koppelen om de verkoop gemakkelijk terug te kunnen vinden voor een terugbetaling, om een gerichte marketingcampagne uit te voeren of voor onderzoeksdoeleinden, als je bijvoorbeeld wilt weten welke klanten bepaalde producten hebben gekocht.

OPMERKING: afhankelijk van je instellingen kan een klant noodzakelijk zijn om een verkoop te verwerken met een bepaald type betaling.

 1. Tik op het pictogram Klant toevoegen. 2. Selecteer een klant of voeg een nieuwe klant toe:

  • Selecteer een bestaande klant: tik op Klant selecteren om toegang te krijgen tot je bestaande klanten. Veeg naar beneden om een bestaande klant te vinden of voer onderstaande criteria in, in het veld Zoeken. Als je je klant hebt gevonden, tik je op het pictogram + om de klant toe te voegen aan de verkoop.
   • voor- of achternaam
   • telefoonnummer (werk, thuis, mobiel, pieper of fax)
   • e-mailadres
   • bedrijf
   • waarde in het veld Aangepast van de klant (wordt bijvoorbeeld gebruikt voor klantkaarten)  • Voeg een nieuwe klant toe: tik op nieuwe klant, voer de gegevens van de klant in en tik vervolgens op Opslaan. Het telefoonnummer dat hier wordt ingevuld, wordt ingesteld als het telefoonnummer van de klant in het systeem.

   OPMERKING: als de klant al bestaat, wordt een tweede invoer voor dezelfde klant toegevoegd. Om duplicaten te voorkomen raden wij je aan eerst te proberen de klant te vinden voordat je een nieuwe klant invoert. Als je meerdere invoeren hebt voor dezelfde klant, kun je deze in Lightspeed Retail samenvoegen.

5. Verwerk de betaling

Je kunt alle betalingstypes in je account gebruiken om een betaling te verwerken.

OPMERKING: als je een MagTek iDynamo-kaartlezer gebruikt, wordt automatisch het creditcardbetalingsscherm getoond als je vanuit het scherm Verkoop of Betaling over een creditcard veegt. je hoeft dan het betalingstype Creditcard niet te selecteren.

 1. Tik op Betaling. 2. Tik op het type betaling en voer vervolgens de betaling Zie Betalingen verwerken voor gedetailleerde instructies voor de verschillende betaalmethodes.  OPMERKING: je kunt de betaling opsplitsen tussen verschillende types betalingen. Je kunt een betaling die in behandeling is, verwijderen door de betaling naar links te vegen en vervolgens op Verwijderen te klikken.
 1. Tik op Verkoop voltooien om de betaling te verwerken.  OPMERKING: als de optie Automatisch bon afdrukken is ingeschakeld in de instellingen voor de bonnenprinter (zie Instelling bonnenprinter), wordt de bon automatisch afgedrukt als de verkoop is voltooid.

6. afdrukken of per mail verzenden

Je kunt een verkoop- of geschenkbon afdrukken of de verkoopbon per e-mail naar je klant sturen. Je kunt dit ook doen voor een afgeronde verkoop, en tegelijkertijd een verkoop- of geschenkbon van één pagina afdrukken via AirPrint, vanuit het scherm Verkoopgeschiedenis (zie Over het scherm Verkoopgeschiedenis).

OPMERKING: als de optie Automatisch bon afdrukken is ingeschakeld in de instellingen voor de bonnenprinter (zie Een Star TSP100 (LAN) instellen op je iPad), wordt de bon automatisch afgedrukt als de verkoop is voltooid.

Als de betaling is verwerkt, kies je een van de volgende opties:

 • Bon afdrukken: tik op Ontvangstbewijs afdrukken om de bon af te drukken.
 • Ontvangstbewijs per e-mail versturen: tik op Ontvangstbewijs per e-mail versturen, voer het e-mailadres van de klant in en tik op Versturen.

 • Geschenkbon afdrukken: Tik op Geschenkbon afdrukken om de bon af te drukken zonder itemprijzen en totale verkoopbedrag.

In de Manager-modus

 1. Tik vanuit het hoofdmenu op Retail Manager. 2. Tik op Verkopen en verwerk de verkoop zoals je dat zou doen in Retail Web POS. Klik hier om de Retail Web POS-documentatie te bekijken.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen