Retourneringsorders voor leveranciers maken

Als je voorraad artikelen bevat die defect of beschadigd zijn, of die niet langer in het assortiment passen, of als je per ongeluk artikelen hebt toegevoegd omdat je de verkeerde artikelen hebt ontvangen of meer artikelen dan je had besteld, kun je de functie Retour aan leverancier van Lightspeed Retail gebruiken. Dit is een gestroomlijnde workflow met rapportagemogelijkheden voor het beheren en volgen van voorraadartikelen die zijn geretourneerd aan je leveranciers.

De artikelhoeveelheden die je hebt geretourneerd met Retour aan leverancier, worden automatisch verwijderd uit je voorraadgegevens. Je kunt rapporten genereren over de voorraadretouren en de gegevens exporteren naar QuickBooks Desktop voor een nauwkeurige kostenadministratie.

Aanbevolen procedures

Als je defecte of beschadigde artikelen ontvangt, of de verkeerde artikelen, of meer artikelen dan je hebt besteld, adviseren we je om deze artikelen niet aan je Lightspeed Retail-voorraad toe te voegen tijdens het inchecken van de artikelen van je inkooporders. Zo voorkom je dat je artikelhoeveelheden moet aanpassen of de kosten voor retourverzendingen moet verantwoorden in je administratie. Houd deze artikelen apart en neem contact op met je leverancier om een retourverzending te regelen buiten Lightspeed Retail om. Als je deze artikelen echter al aan je voorraad hebt toegevoegd, dan kan je met Lightspeed Retail's Retour to Vendor-functie automatisch de artikelhoeveelheden aanpassen en de kosten voor retourverzendingen verantwoorden.

OPMERKING: Er is geen Undo-functie voor Retour aan leverancier. Als je een retouractie ongedaan wilt maken, moet je dit handmatig doen.

Een Return aan leverancier-workflow bestaat uit twee hoofdonderdelen

 1. De retourneringsorder voor de leverancier maken.
 2. De retourneringsorder voor de leverancier voltooien.

Een retourneringsorder voor de leverancier maken

 1. Klik in Lightspeed Retail in het hoofdmenu op Voorraad > Leverancier Retour.

 2. Klik op +Nieuwe leveranciersretour.

 3. Selecteer de winkel waaruit het te retourneren artikel afkomstig is, de leverancier aan wie je het artikel wilt retourneren en geef de retourautorisatiecode van de leverancier op in het veld Referentienr. (RMA, RA of RGA). Je kunt ook een opmerking over de retourverzending invullen.

 4. Klik op Wijzigingen opslaan.
 5. Geef de leveranciergegevens op.
 6. Voeg de artikelen toe die je wilt retourneren. Je kunt de artikelen scannen of ernaar zoeken in het veld Item zoeken. Als je de inkooporder voor een retourartikel wilt verwijderen, klik je op de knop X PO.

 7. De artikellijst bevat de id van de leverancier, de hoeveelheid van de retourartikelen, de eenheidsprijs en de totaalprijs weergegeven. Als je het artikel hebt aangeschaft via een inkooporder in Lightspeed Retail, wordt de meest recente inkooporder waarin het artikel is opgenomen, automatisch geselecteerd. Dit wordt gedaan om zeker te zijn van een correcte kostenverantwoording. De inkoopprijs wordt standaard overgenomen uit de gekoppelde inkooporder. In andere gevallen wordt de inkoopprijs overgenomen uit de standaard artikeldetails. Je kunt de details van de retourartikelen bewerken:

  • Een andere inkooporder selecteren: Als het retourartikel niet afkomstig is uit de inkooporder die voor het artikel wordt weergeven, klik je op de knop PO om een andere inkooporder te selecteren. De inkoopprijs wordt automatisch aangepast als je een andere inkooporder selecteert.
  • Een reden voor retournering opgeven: Selecteer een reden voor de retournering. Als je een aangepaste reden wilt maken, ga je naar Redenen maken voor leverancierretouren.
  • De hoeveelheid aanpassen: Pas de retourartikelhoeveelheid aan.
  • De eenheidsprijs aanpassen: De eenheidsprijs wordt automatisch overgenomen uit de gekoppelde inkooporder of de standaard artikeldetails. Je kunt de eenheidsprijs desgewenst aanpassen.
 8. Geef, indien van toepassing, onder Kosten de Verzend-kosten voor de retourverzending op, of bij Overige overige negatieve of positieve waarden, bijvoorbeeld voor retourenterugnamekosten of terugvorderingkosten van de leverancier. De bedragen die je opgeeft worden toegevoegd aan of afgetrokken van de totale retourenwaarde.

  OPMERKING: De eenheidsprijs, verzendkosten en overige kosten worden opgeslagen voor het exporteren naar QuickBooks Desktop. Raadpleeg Gegevens van leverancierretouren exporteren naar Quickbooks Desktop.

 9. Klik op Wijzigingen opslaan.
 10. Controleer de gegevens en klik op Pakbon printen om een gedetailleerde paklijst af te drukken die je aan je retourzending toevoegt.

 11. Klik op Producten naar leverancier verzenden als je klaar bent om de artikelen aan de leverancier te retourneren. Hiermee markeer je de order als Verzonden in je Lightspeed Retail-systeem en wordt de voorraad dienovereenkomstig aangepast. Je kunt de order nu afronden door op Markeren als Gesloten te klikken. Je kunt ook wachten op bevestiging van je leverancier, voordat je de order afrondt.

  OPMERKING: De gegevens van leverancierretouren zijn beschikbaar voor rapportage nadat de order is verzonden. Raadpleeg Gegevensrapportage voor leverancierretouren.

Een retourneringsorder voor de leverancier afronden

Nadat de leverancier de retourneringsorder heeft verwerkt, kun je de order afronden en als Gesloten markeren.

 1. Klik in Lightspeed Retail in het hoofdmenu op Voorraad > Leverancier retour.

 2. Klik in de lijst op de verzonden order die je wilt afronden.

 3. Klik op Markeren als Gesloten om de order af te ronden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden