Aangepaste matrix opties maken

Gebruik matrix opties samen met artikelmatrices om producten in je voorraad in categorieën onder te verdelen aan de hand van bepaalde kenmerken. Je kunt bijvoorbeeld een aangepaste kenmerkenset maken voor een vervolgkeuzelijst bij een product, waarin je de stijl, de maat of de kleur voor dat product kunt selecteren. Je kunt bovendien de etiketten voor de kenmerken van algemene tekst voorzien, of van tekst die speciaal van toepassing is op je bedrijfssector, zoals: lengte, gauge, ellebooghoek, materiaalsoort, gecertificeerd, enz.

Een aangepaste matrix opties maken

  1. Klik in het hoofdmenu op Voorraad > Matrix opties > + Nieuwe Matrix optie.
  2. Geef een beschrijving op voor de kenmerkenset.

  3. Klik op de vervolgkeuzelijst Aantal Opties en selecteer 1, 2 of 3 opties; geef de etiketten voor de nieuwe kenmerken een beschrijvende naam.

  4. Klik op Wijzigingen opslaan als je alle vereiste waarden hebt opgegeven. Je kunt deze aangepaste kenmerkenset nu koppelen aan een artikelmatrix. Raadpleeg Matrices maken voor informatie over artikelmatrices

OPMERKING: Als je in de bewerkmodus bent, klik je op Archiveren als je de aangepaste kenmerkenset wilt archiveren.

Een aangepaste matrix opties bewerken

  1. Klik in het hoofdmenu op Voorrqaad > Matrix opties en selecteer een kenmerkenset onder Optie
  2. Klik op Wijzigingen opslaan als je alle wijzigingen hebt ingevoerd.

OPMERKING: Als je in de bewerkmodus bent, klik je op Archiveren als je de aangepaste kenmerkenset wilt archiveren.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden