Medewerkersaccounts toevoegen

Medewerkersrollen worden gebruikt om het toegangsniveau van de medewerkers van je bedrijf te bepalen. Als je een medewerkersaccount toevoegt, moet je daaraan een rol toewijzen.

Een medewerkersaccount toevoegen

OPMERKING: Het aantal medewerkersaccounts dat je kunt toevoegen, wordt bepaald door het soort Lightspeed Retail-pakket dat je gebruikt.

  1. Klik in het Hoofdmenu op Instellingen > Configuratie van werknemers > + Nieuwe werknemer.
  2. Voer de voor- en achternaam in voor de medewerker en wijs een medewerkersrol toe.
  3. Als je een multi-shop-account hebt, kun je de toegang van de medewerker beperken tot een specifieke winkel door deze winkel te selecteren uit de lijst Limiet voor winkel.
  4. Voer in het veld E-mailadres 1 het adres in dat je wilt gebruiken voor e-mails van Lightspeed Retail over software-updates en belangrijke berichten. Selecteer Geen e-mail versturen als je geen e-mails van Lightspeed Retail wenst te ontvangen.
  5. Voer alle vereiste medewerkersdetails in en klik op Wijzigingen opslaan. De medewerker is nu toegevoegd aan je Lightspeed Retail-account.
  6. Als je de rol Aanvullend aan het account hebt toegewezen, klik je in het menu links op Rechten. Stel vervolgens de gewenste machtigingen in voor het account.

    OPMERKING: Een aangepaste set machtigingen die op deze manier is gemaakt, is alleen gekoppeld aan het desbetreffende account en niet toegankelijk vanaf een andere plek in de software. Als een medewerker aangepaste machtigingen heeft, kun je deze alleen wijzigen in het account van de medewerker.

  7. Klik op Wijzigingen opslaan.
  8. Klik in het menu links op Aanmelden en stel de aanmeldingsreferenties in voor het nieuwe account (aanmeldingsnaam, wachtwoord en toegangspincode). Zie Aanmeldingsreferenties instellen.

Zie Medewerkersrollen configureren voor meer informatie over aangepaste rollen en machtigingen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen