Installatie betalingsverwerking met Yomani en Yoximo terminals van Worldline op je iPad

Installeer een Yoximo- (mobiel) of een Yomani-betaalterminal (niet mobiel) via WLAN voor gebruik met betalingsverwerking van Worldline in Lightspeed Retail.

Houd rekening met het volgende wanneer u Worldline gebruikt met Lightspeed Retail POS:

 • De Yomani-/Yoximo-betaalterminals worden momenteel alleen ondersteund op een iPad met Lightspeed Retail POS.
 • De betaalterminal dient te draaien op app-versie 14.06.00 of later.
 • Neem rechtstreeks contact op met Atos Worldline Support voor alle zaken gerelateerd aan de betaalterminal zelf.
 • Raadpleeg Betalingen annuleren op de Yomani/Yoximo terminal voor informatie over het annuleren of terugbetalen van een betaling.

De installatie bestaat uit de volgende stappen:

 1. Worldline instellen als de gateway in Retail POS
 2. De Worldline-terminal aansluiten op je WLAN
 3. Het apparaat opnemen in de ECR-instellingen
 4. De Worldline-terminal toewijzen aan je iPad

Worldline instellen als de gateway in Retail POS

 1. Meld je aan in de modus Manager bij de app Retail POS.
 2. Open het hoofdmenu en tik op Retail Manager.
 3. Tik op Instellingen > Betalingsverwerking.

  OPMERKING: Om deze secties te kunnen moet de toegewezen mederwerkersrol ten minste de hieronder geselecteerde rechten hebben.

 4. Tik op + Betalingsgateway toevoegen.
 5. Selecteer Worldline in het uitklapmenu Soort gateway.
 6. Configureer het volgende van de subsecties die verschijnen:
  • Wijs een naam toe: Voer een unieke naam in voor de gatewayconfiguratie, die makkelijker te onthouden is voor jou (optioneel).
  • Selecteer winkels: Selecteer de winkels die deze gateway gebruiken om betalingen te verwerken.
  • Toewijzing creditcardbetaling: Map alle merken kaarten naar hun overeenkomstige betaalwijzes om te configureren hoe ze in je rapportage verschijnen.
 7. Klik op Wijzigingen opslaan.
 8. Start Retail POS opnieuw om de wijzigingen door te voeren.

De Worldline-terminal aansluiten op je WLAN.

 • Schakel de Yoximo-terminal in door op de gele toets Corr/ON te drukken. Druk op Menu om het terminalmenu te openen.
 • Schakel de Yomani-terminal in door deze op de stroomvoorziening aan te sluiten. Druk op Stop > OK > Menu om het terminalmenu te openen.

 1. Druk in het menu op 3. Installatie terminal > 5. Draadloze instellingen.
 2. Voer het wachtwoord van de handelaar in. Het wachtwoord van de handelaar bestaat meestal uit de laatste vier cijfers van het identificatienummer van de terminal.
 3. Druk op OK.
 4. Druk op 1. WLAN-instellingen > 2. WLAN toevoegen > 2. Scannen. Op de terminal wordt een overzicht van de beschikbare netwerken weergegeven. Selecteer je WLAN. Voer een naam in voor je netwerk.
 5. Druk op OK.
 6. Voer de sleutel in voor je WLAN.
 7. Voer de prioriteit in voor het netwerk. Tijdens het opstarten selecteert de terminal automatisch het netwerk met de hoogste prioriteit (0).
 8. Druk op OK. Op de terminal wordt een bevestiging weergegeven dat het WLAN is toegevoegd.

Het apparaat opnemen in de ECR-instellingen

Controleer voorafgaand aan deze stap of het ECR-protocol is ingesteld op CTEP en of de ECR-configuratie is ingesteld op TCP/IP. Neem contact op met een technicus van Worldline als je hulp nodig hebt bij deze installatieprocedures.

 1. Druk op StopOK > Menu om het terminalmenu te openen.
 2. Druk op 3. Terminal Setup > 10. Volgende (0 op het toetsenpaneel).
 3. Druk op 3. Instellingen handelaar.
 4. Voer het wachtwoord voor de handelaar in. Het wachtwoord van de handelaar bestaat meestal uit de laatste vier cijfers van het identificatienummer van de terminal.
 5. Druk op OK.
 6. Druk op 10. Volgende (0 op het toetsenblok) > 1. ECR-instellingen > 2. Een ECR-apparaat toevoegen.
 7. Voer een label/naam voor de aansluiting in. Druk op OK. Bijvoorbeeld: "Kassa 1".
 8. Voer de hostnaam (het IP-adres) van je mobiele apparaat in. Druk na elke getallengroep waaruit het IP-adres bestaat op OK.
  Bijvoorbeeld: 192 > OK > 168 > OK > 0 > OK > 123 > OK. Als je het IP-adres op de iPad wilt bekijken, tik dan op Instellingen > Wi-Fi. Tik vervolgens op het blauwe "i"-pictogram om de netwerkinformatie weer te geven. 

  OPMERKING: Alle IP-adressen moeten statische IP-adressen zijn.

 9. Druk nogmaals op OK.
 10. Voer het poortnummer in (9000). Druk op OK.
 11. Druk op 1. Lijst van ECR-apparaten.
 12. Selecteer het apparaat op naam.
 13. Druk op Selecteren om het IP-adres te verifiëren.
 14. Druk op Ja als er wordt gevraagd: "Dit ECR-apparaat selecteren?".
 15. Druk op net zo vaak op Stop totdat het startscherm wordt weergegeven.

De Worldline-terminal toewijzen aan je iPad.

 1. Tik in het hoofdmenu op het pictogram Kaartlezer. 2. De Apparaatinstellingen van de app worden geopend. Tik op Betaalterminal. 3. Selecteer Yomani/Yoximo om binnenkomende verbindingen vanaf de betalingsterminal toe te staan. De terminal krijgt vervolgens de status "Klaar".

Je bent nu klaar om betalingen via Worldline te verwerken.

Betalingen annuleren op de Yomani-/Yoximo-terminal

Deze sectie legt uit hoe je:

 • Een afgeronde betaling kunt terugbetalen.
 • Een betaling kunt annuleren voordat de verkoop is afgerond.

Terugbetaling van een afgeronde betaling:

Houd het originele ticket met de autorisatiecode bij de hand.

 1. Zorg ervoor dat op de terminal het beginscherm "Kaart lezen" wordt weergegeven. Druk op Stoppen om vanuit de ECR-modus terug te keren naar het startscherm.
 2. Tik op de creditcard die bij de oorspronkelijke transactie is gebruikt, plaats hem in de kaartlezer of haal deze door de magneetstrooklezer.
 3. Druk op 4. Betaling annuleren.
 4. Voer het bedrag in dat moet worden terugbetaald.
 5. Druk op OK.
 6. Voer de autorisatiecode in die op het originele ticket is afgedrukt.
 7. Druk op OK.
 8. Er wordt een ontvangstbevestiging voor de annulering afgedrukt.

Een betaling annuleren voordat de verkoop is afgerond:

 1. Veeg voordat je op Betaling afronden tikt, op de pagina Betaling de betaling naar links.
 2. Tik op Verwijderen. 3. Het Betaalbedrag wordt op de pagina Creditcard als negatief weergegeven.
 4. Tik op Betaling starten.
 5. Het bericht "Wachten op autorisatie..." wordt weergegeven.
 6. Tik op de Yomani-/Yoximo-betaalterminal op de betaalkaart, plaats hem in de kaartlezer of haal hem door de magneetstrooklezer.
 7. Er wordt een ontvangstbevestiging voor de annulering afgedrukt.
 8. Het bericht "Betaling geslaagd" wordt weergegeven. Tik op Klaar.
 9. Tik op Verkoop annuleren op de pagina Betaling.
 10. Tik op Bevestigen als er wordt gevraagd: "Weet je zeker dat je deze verkoop wilt annuleren?".
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen