Installatie van een Star TSP100 (LAN) op een iPad

Deze sectie legt uit hoe je een printer voor ontvangstbewijzen installeert voor gebruik met Lightspeed Retail POS.

Als de configuratie van je netwerk geen automatische detectie toestaat, kan je indien nodig handmatig een printer voor ontvangstbewijzen toevoegen. Zie Verwijderen van een handmatig toegevoegde printer voor ontvangstbewijzen als je al handmatig een printer voor ontvangstbewijzen hebt toegevoegd en deze wilt verwijderen. 

De installatie omvat de volgende stappen:

 1. Aansluiten van de printer voor ontvangstbewijzen
 2. Toewijzen van de printer voor ontvangstbewijzen aan het apparaat

Aansluiten van de printer voor ontvangstbewijzen

 1. Sluit de printer voor ontvangstbewijzen met de meegeleverde Ethernetkabel aan op de router.
 2. Steek de stekker van het meegeleverde netsnoer van de printer voor ontvangstbewijzen in een stopcontact.
 3. Als je een geldlade hebt, sluit deze dan met de meegeleverde kabel aan op de printer voor ontvangstbewijzen. De kabel heeft twee verschillende connectors. Zorg ervoor dat je de smallere connector op de printer aansluit en de bredere connector (Ethernet) op de geldlade.
 4. Schakel de printer voor ontvangstbewijzen in.

Toewijzen van de printer voor ontvangstbewijzen aan het apparaat

 1. Zorg ervoor dat Wi-Fi-optie van de iPad is ingeschakeld en dat deze met hetzelfde netwerk is verbonden als de printer voor ontvangstbewijzen.
 2. Tik in het hoofdmenu van Lightspeed Retail POS op het pictogram voor de printer voor ontvangstbewijzen.

 3. Wijs in het instellingenscherm van Printer een printer voor ontvangstbewijzen toe aan het apparaat:

  • Automatische detectie: Tik op de printer in de lijst om hem aan het apparaat toe te wijzen als de printer voor ontvangstbewijzen automatisch wordt gedetecteerd.
  • Handmatige methode: Als de printer voor ontvangstbewijzen niet automatisch wordt gedetecteerd, tik dan op Handmatig printer toevoegen, voer een beschrijvende naam in, voer het IP-adres van de printer voor ontvangstbewijzen in en tik op Opslaan.

   Opmerking: Klik hier voor informatie over het verwijderen van een handmatig toegevoegde printer voor ontvangstbewijzen.

 4. Als je een ontvangstbewijs voor een verkoop wilt afdrukken wanneer je op Verkoop voltooien drukt, selecteer dan Ontvangstbewijs automatisch afdrukken. Anders moet je na een verkoop handmatig tikken op Ontvangstbewijs afdrukken om het ontvangstbewijs af te drukken.

 5. Zorg ervoor dat in het statuspictogram voor afdrukken van ontvangstbewijzen in het hoofdmenu groen is (zie Hardwarestatus).

Verwijderen van een handmatig toegevoegde printer voor ontvangstbewijzen

Je kunt een handmatig toegevoegde en aan het apparaat toegewezen printer voor ontvangstbewijzen verwijderen.

 1. Tik in het hoofdmenu van Lightspeed Retail POS op het pictogram voor de printer voor ontvangstbewijzen.

 2. Veeg in het instellingenscherm van Printer links op de printer die je wilt verwijderen en tik dan op Verwijderen.

 

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen