Hoi, hoe kunnen we je helpen?

De kassalade afsluiten aan het einde van de dag

Aan het einde van elke werkdag moet je de kassalade afsluiten en controleren of je geen kasverschil hebt.

 1. Klik in het hoofdmenu op Verkoop > Kassa afsluiten.
  Als je een ander open kassasysteem wilt selecteren, klik je in het hoofdmenu op Verkoop > Kassa wisselen en selecteer je het kassasysteem.
 2. Je wordt gevraagd om aan te geven hoeveel contant geld je in je kassalade hebt. Geef in de Cash-velden per muntsoort/biljet aan hoeveel contant geld je hebt. Als je geldmiddelen hebt die niet tot de beschikbare muntsoorten/biljetten behoren, geef je dit bedrag in euro's op in het veld Extra. Als je de velden voor muntsoorten liever niet wilt gebruiken, kun je het totaalbedrag aan contact geld in de kassalade in het veld Extra invoeren.
 3. Vul de totaalbedragen in euro's in voor de andere betaalmethoden die je accepteert.
 4. Klik op Tellingen indienen.
 5. In het venster dat verschijnt, wordt aangegeven hoeveel geld er is geteld en hoeveel geld er in de kassalade zou moeten zitten. Controleer de bedragen en als alles in orde is, klik je op Tellingen opslaan.

  OPMERKING: Als de bedragen niet kloppen, klik je op Tellingen opnieuw uitvoeren om terug te gaan naar het venster Afsluitende totalen en de telling te wijzigen.

Betaalmethoden aanpassen

Als je over toegangsrechten beschikt, kun je betaalmethoden veranderen en kastellingen bewerken, zelfs nadat deze zijn afgedragen aan het einde van de dag. Dit kan van pas komen als je onjuiste gegevens die tijdens de werkdag zijn ingevoerd, moet corrigeren, bijvoorbeeld als een gebruiker per ongeluk de verkeerde betaalmethode heeft geselecteerd voor een ontvangen betaling.

Van betaalmethode veranderen

 1. Klik in het hoofdmenu op Instellingen > Betalingen aanpassen.
  Je ziet de betalingen die je voor de huidige dag hebt ontvangen.
 2. Geef de zoekparameters op voor de betaling die je wilt aanpassen.
 3. Als je de juiste betaling hebt gevonden, selecteer je de betaalmethode die gebruikt had moeten worden in de vervolgkeuzelijst.

Kastellingen bewerken

 1. Klik in het hoofdmenu op Rapporten > Tellingen bij afsluiten.
  De kastellingen voor de huidige dag worden weergegeven.
 2. Geef de zoekparameters op voor de dag waarvoor je de telling wilt aanpassen.
 3. Als je de juiste kastelling hebt vastgesteld, geef je het juiste bedrag op in de kolom Geteld.

 

Was dit artikel nuttig?

Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 2