Installatie van een Star TSP100III (draadloos) op een iPad

Het model Star TSP100III verbindt draadloos met de internetrouter en voorziet in draadloos afdrukken van kassabonnen vanaf een iPad.

De installatie van de Star TSP100III omvat de volgende stappen:

 1. Verbinden van de printer
 2. Plaatsen van de papierrol
 3. Verbinden van de printer met het draadloze netwerk
 4. Toewijzen van de printer aan je Retail-account
 5. Afdrukken van een testbon

OPMERKING: De Star TSP100III  kan net zoals het model Star TSP100 ook voorzien in draadloos afdrukken van kassabonnen door deze direct met een ethernetkabel op de internetrouter aan te sluiten. Klik hier voor meer informatie over deze LAN-installatie.

1. Verbinden van de printer

 1. Sluit het netsnoer aan op de printer een stopcontact.
 2. Schakel de printer in en wacht totdat het blauwe lampje Ready constant brandt.

  plugon.gif

2. Plaatsen van de papierrol

 1. Open het deksel van de printer door de vergrendeling aan de rechterkant van je af te drukken en het deksel omhoog te tillen.
 2. Plaats de papierrol in de oriëntatie zoals hieronder is aangegeven.
 3. Trek het papier aan de voorkant van de printer langs de snijder naar buiten.
 4. Druk het deksel omlaag zodat de vergrendeling dichtklikt.

  labelroll2.gif

3. De printer verbinden met het draadloze netwerk 

De eenvoudigste manier om de printer met het draadloze netwerk te verbinden is via WPS. Als je router geen WPS ondersteunt, kan je verbinden via de AP-netwerkmodus.

Verbinden via WPS

 1. Houd op de achterkant van de printer de rode knop PAIR ingedrukt totdat het blauwe lampje Ready aan de voorkant van de printer begint te knipperen.
 2. Druk op de knop WPS op de router.

  OPMERKING: Stap 1 en 2 moeten binnen 30 seconden na elkaar te worden uitgevoerd.

 3. Het lampje Gereed brandt constant zodra de verbinding tussen de printer en de router tot stand is gebracht en de Network Configuration en Current IP Parameters Status worden automatisch afgedrukt.

  OPMERKING: Als er na het herhalen van stappen 1 - 3 geen verbinding tot stand is gebracht, raadpleeg dan het artikel FAQ - Kan niet met het netwerk verbinden van Star Micronic.

 4. Let onder Current IP Parameters Status op het IP-adres. Dit is het nieuwe dynamische IP-adres van de printer.

Verbinden via AP-netwerkmodus

Het verbinden van de printer met de computer via de AP-netwerkmodus omvat:

 1. De netwerkconfiguratie en de huidige IP-parameters afdrukken
 2. De instellingen voor het draadloze LAN instellen.

1. De netwerkconfiguratie en de huidige IP-parameters afdrukken

 1. Druk op de aan/uit-schakelaar aan de linkerkant om de printer uit te schakelen.
 2. Houd bij uitgeschakelde printer de toets DOORVOEREN aan de voorkant van de printer ingedrukt.
 3. Schakel de printer met dezelfde aan/uit-schakelaar in, terwijl je nog steeds de toets DOORVOEREN houdt ingedrukt.
 4. Laat de toets DOORVOEREN los zodra het afdrukken van de Netwerkconfiguratie en Status huidige IP-parameters is gelukt.
 5. Let onder Network Configuration nop de SSID. Dit is de naam van de printer.
 6. Let onder Current IP Parameters Status op het IP-adres. Dit is het standaard statische IP-adres van de printer.

  printout.gif

 2. Instellen van de instellingen voor het draadloze LAN

 1. Tik op de iPad op Instellingen.
 2. Klik in het linker menu op Wifi.
 3. Selecteer rechts, onder Apparaten, de naam van de printer.
 4. Tik in het nieuwe venster op Toch aansluiten.
 5. Druk op de startknop aan de rand van het scherm van de iPad.
 6. Tik op Safari.
 7. Voer in de adresbalk het statische standaard IP-adres van de printer in.
 8. Tik in het linker menu op Login.
 9. Voer in het nieuwe venster Authenticatie vereist het volgende in:
  • Username: root 
  • Password: public
  • Tik op OK.
 10. Tik op Cancel om het nieuwe beveiligingsvenster te sluiten.
 11. Tik in het linker menu op WLAN Settings en voer het volgende in:
  • SSID: de naam van het Wi-Fi-netwerk.
  • Security: WPA2/AES.
  • Security Key: het wachtwoord van het Wi-Fi-netwerk.
  • Tik op Submit.
 12. Tik in het nieuwe venster Save Password? op Not Now.
 13. Tik in het linker menu op de rood knipperende sectie Save en selecteer het volgende:
  • selecteer Save > Configuration printing > Restart device.
  • Tik op Execute.
 14. Let bij de automatische afdruk onder Current IP Parameters Status op het IP-adres. Dit is het nieuwe dynamische IP-adres van de printer.
 15. Klik aan de rand van het scherm van de iPad op de starttoets.
 16. Tik op Instellingen.
 17. Tik in het linker menu op Wifi.
 18. Selecteer aan de rechterkant de naam van het Wi-Fi netwerk.

  adhocipadlow.gif

4. De printer toewijzen aan je Retail-account

 1. Tik in het hoofdmenu van Lightspeed Retail POS op het pictogram bonprinter. 
 2. Wijs in het instellingenscherm voor de Printer een bonprinter toe aan het apparaat:
  • Automatische detectie: Als de Star TSP100III automatisch wordt gedetecteerd, tik dan in de lijst op de printer om hem aan het apparaat toe te wijzen.
  • Handmatige methode: Als de Star TSP100III niet automatische wordt gedetecteerd, tik dan op Handmatig printer toevoegen, voer een beschrijvende Naam in, voer het IP-adres van de bonprinter in en tik dan op Bewaar.

   OPMERKING: Klik hier voor informatie over het verwijderen van een handmatig toegevoegde bonprinter.

 3. Als je een kassabon voor een verkoop wilt afdrukken wanneer je op Verkoop voltooien drukt, selecteer dan Automatisch kassabon afdrukken. Anders moet je na een verkoop handmatig tikken op Kassabon afdrukken om de bon af te drukken.
 4. Zorg ervoor dat in het statuspictogram voor afdrukken van kassabonen in het hoofdmenu groen is (zie Hardwarestatus).

  addprinteripadmedium.gif

Een testbon afdrukken

 1. Tik in het hoofdmenu op ManagerRapporten > Totalen.
 2. Tik on de kolom ID op een blauw Transactie-ID.
 3. Tik op de grijze knop Kassabon printen. Je moet nu een geslaagde kassabon hebben en de iPad moet officieel zijn geïnstalleerd voor het draadloos afdrukken van kassabonnen.

  printreceiptipad.gif

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen || || Ik wil teruggebeld worden